Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Sjuksköterskeprogrammet

En patient i vården möter ett team av olika yrkesgrupper som arbetar tillsammans. För många är sjuksköterskan den kanske viktigaste: det är han eller hon som svarar för den viktiga omvårdnaden. Utbildningen till sjuksköterska ger bred kompetens inom hälsovetenskapen och legitimation som sjuksköterska. Den kan senare byggas på med olika specialistkompetenser eller kompletteras med ledarskap för chefsroller inom vården.

För att sjuksköterskan ska kunna utöva sitt yrke krävs att kunskaper och färdigheter i omvårdnad kombineras med kunskaper i andra ämnen såsom medicinsk vetenskap, samhälls- och beteende-vetenskap. Utbildningen syftar till att utbilda sjuksköterskor som är väl förberedda att medverka i dagens och morgondagens hälso- och sjukvårdande arbete.

Sjuksköterskan är ofta den som möter både patienten och hans eller hennes anhöriga. Ofta är det människor med en helt annan bakgrund än den egna. Att vara sjuksköterska är att vara både lyhörd och bra på att kommunicera.

Sjuksköterskans huvuduppgift är omvårdnad. Det innebär att ansvara för kvalificerade vårdåtgärder som syftar till hälsa och välbefinnande trots sjukdom. Att ta tillvara människors resurser och förmåga att hantera problem, även i svåra livssituationer, är centralt.

En utmärkande egenskap hos sjuksköterskan är också noggrannhet. Ansvaret är stort, inte minst när det gäller medicinering och journaler där konsekvenserna av misstag kan bli ödesdigra.

Den legitimerade sjuksköterskan kan arbeta inom många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifterna kan vara mycket skiftande och omfatta människor i alla åldrar inom kommunal hälso- och sjukvård, primärvård och sjukhusvård. Sjuksköterskan arbetar för att främja den enskilda människans möjligheter att leva ett
meningsfullt liv i enlighet med sina behov trots sjukdom, lidande och funktionshinder. Att främja hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa utifrån människans individuella möjligheter och behov är grunden i sjuksköterskans arbete.

Omvårdnad, symtom och metoder

Utbildningen till sjuksköterska är tre år på heltid. Det första året ägnas åt en introduktionskurs i omvårdnad, humanbiologi, personcentrerad vård vid symtom och tecken på ohälsa liksom åt de metoder vården förfogar över.

År två ägnas i stort sett helt åt kurser i omvårdnad. Det tredje och avslutande året ger insikter i såväl vetenskaplig metod som ledarskap samt att ett examensarbete i huvudområdet omvårdnad ska förberedas och genomföras. Processorienterad handledning ingår som en obligatorisk arbetsform i programmet.

En stor del av utbildningen är verksamhetsförlagd till regionens vårdcentraler, sjukhus och kommunal verksamhet. Utbildningens lokala profil utgår från den patientnära forskning som bedrivs vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin.

Belastningsregistret

När du som student vid Göteborgs universitet ska göra din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) kan vissa enheter kräva att du som student ska kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret.

Det informeras i så fall i webbverktyget för VFU Praktikplatsen.se och i välkomstbrev från din praktikplats. Som antagen student vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa får du även information på GUL-aktiviteten VFU under rubriken informaiton inför VFU.

Efter avslutad utbildning gör Socialstyrelsen en kontroll mot belastningsregistret vid ansökan om yrkeslegitimation. Mer information: http://www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/legitimation/kontroll-mot-belastningsregistret. 

Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng. Det är en akademisk yrkesutbildning som leder till en yrkeslegitimation som sjuksköterska samt en generell examen på kandidatnivå. Efter slutförd utbildning ansöker du om legitimation hos Socialstyrelsen. 

Förkunskapskrav och anmälan

Ansökan

120 studenter antas varje termin till programmet.

Anmälan sker på www.antagning.se.

Sista anmälningsdag är den 15 april inför höstterminen och den 15 oktober inför vårterminen.

Genusfotografen ger nya bilder av jobbet som sjuksköterska

LIKABEHANDLING: När institutionen för vårdvetenskap och hälsa tröttnade på de schablonartade bilderna på hur det är att arbeta i vården valde de att anlita genusfotograf. Läs hela artikeln

Studievägledning

 Gabi Oesterling
Telefon: 031-786 6057

Sara Williamsson
Telefon: 031-786 6008

Telefontid kl 13-14 måndag-torsdag.
Besöksadress. Arvid Wallgrens backe, hus 1
Besök efter överenskommelse via telefon eller e-post.

Studentportalen

Information om programmets schema, kursplan, kurslitteratur med mera.

Sidansvarig: Anette Nilsson|Sidan uppdaterades: 2019-01-15
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?