Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Masterprogram i folkhälsovetenskap inriktning hälsoekonomi

Folkhälsovetenskap är ett tvärvetenskapligt område som fokuserar på fördelning av hälsa och ohälsa på befolkningsnivå. Masterprogrammet i Folkhälsovetenskap erbjuder två unika specialiseringar: hälsoekonomi och jämlik hälsa. Inom den hälsoekonomiska specialiseringen studerar du ekonomisk utveckling och hälsa. Du får kunskap om metoder som används för att utvärdera ekonomiska kostnader och vinster för olika hälsoinsatser. Specialiseringen betonar vikten av det lokala och civila samhällets delaktighet i att uppnå rätten till hälsa för alla. Programmet har internationell antagning och ges i sin helhet på engelska.

Om programmet

Hälsa och ohälsa i en befolkning skapas delvis genom fördelningen av makt, möjligheter och socioekonomiska resurser. Exempel på detta är tillgång till utbildning och hälso- och sjukvård, säkra bostäder och arbetsplatser samt tillgång till rent vatten och mat. Idag är tillgången till socialt stöd, resurser för att tillfredsställa dagliga behov och möjligheten att leva ett liv utan diskriminering ojämnt fördelade mellan och inom länder, vilket i sin tur påverkar förekomsten av hälsa och ohälsa. Genom att identifiera de sociala strukturer och processer som leder till orättvis och ojämlik fördelning av hälsa och ohälsa i befolkningen, är folkhälsovetenskapen nära kopplad till mänskliga rättigheter och rätten till jämlik hälsa.

Hantera komplexa utmaningar med tvärvetenskap och hållbarhet

Genom en inriktning mot mänskliga rättigheter, genus och ojämlikhet inom hälsa fokuserar programmet på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och har en tydlig koppling till flera av FN: s globala mål för hållbar utveckling.

Folkhälsovetenskapen undersöker befolkningens hälsa och ohälsa i ett socialt sammanhang. Vi fokuserar på sociala bestämningsfaktorer för hälsa och de övergripande system och processer som bidrar till dessa villkor. Det kan till exempel handla om ekonomiska strukturer, politik, lagstiftning, politiska system och sociala normer. Vårt program möter dessa komplexa utmaningar genom att involvera lärare från olika professionella bakgrunder, exempelvis folkhälsovetenskap, medicin, biostatistik, epidemiologi, sociologi, ekonomi, juridik, filosofi och vetenskapsteori.

Specialisering i hälsoekonomi

Om du väljer att specialisera dig inom hälsoekonomi, får du avancerad kunskap om förhållandet mellan ekonomisk utveckling och hälsa, vilket i sin tur ger möjligheter att utforma och utvärdera olika folkhälsoinsatser. Kurserna fokuserar på vilken betydelse samhällets organisering och andra strukturella faktorer (politiska, ekonomiska och kulturella) har för en befolknings hälsostatus. Det inkluderar även studier av de sociala bestämningsfaktorerna för hälsa, så som inkomst, fattigdom, ekonomisk ojämlikhet och tillgång till hälso- och sjukvård.

Vem ska söka programmet?

Vill du fördjupa dig i förhållandet mellan ekonomisk utveckling och befolkningens hälsostatus? Är du intresserad av hur produktion, leverans och finansiering av olika hälso- och sjukvårdstjänster är organiserade och det påverkar befolkningens hälsa? Vill du också lära dig mer om teorier och metoder för att bedöma effekten och kostnadseffektiviteten av olika folkhälsoprogram?

Det spelar ingen roll om du är utbildad inom hälso- och sjukvård eller samhällsvetenskap, mänskliga rättigheter eller ekonomi. Om du brinner för att förstå och etiskt prioritera ingripanden mot ojämlikheter i hälsa, då ska du söka till Masterprogrammet i Folkhälsovetenskap med inriktning på hälsoekonomi.

Programmets innehåll och struktur

Den första terminen består av tre obligatoriska kurser som studenter på båda specialiseringarna läser tillsammans:

  • Folkhälsovetenskapens utgångspunkter och tillämpningsområden
  • Jämlik hälsa och rätten till hälsa
  • Kvalitativa metoder inom folkhälsovetenskap


Den andra terminen börjar med en gemensam obligatorisk kurs och fortsätter sedan med en djupgående kurs inom din specialisering:

  • Epidemiologi och biostatistik
  • Hälsoekonomi: Grunder, tillämpningsområden och metod


Under tredje terminen kan du välja kurser från andra institutioner vid universitetet, studera en termin utomlands eller praktisera inom en organisation. Du kan också välja en avancerad kurs inom din specialisering, eller gemensamma kurser där aspekter av jämlik hälsa tillämpas på temat arbete och migration.

Den sista terminen ägnas åt masteruppsatsen som kan göras i samarbete med en forskargrupp eller inkludera fältstudier, och kommer att resultera i en vetenskaplig artikel.

Efter studierna

Programmet leder till en Medicine masterexamen med huvudämne i folkhälsovetenskap och en specialisering i hälsoekonomi (Master of Medical Science with a major in Public Health Science and a specialization in health economics).

Folkhälsa innefattar ett brett spektrum av arbetsuppgifter, som speglar de utmaningar som finns inom området.
Du kan exempelvis arbeta med:

  • insamling och analys av befolkningshälsodata
  • utformning av hälsofrämjande policys
  • insatser för att påverka de sociala faktorer som skapar en ojämlik hälsa
  • opinionsbildande kommunikation och social mobilisering för hälsa.


Du kommer att kunna arbeta i organisationer som främjar folkhälsan och förebygger sjukdomar, till exempel lokala och regionala folkhälsoavdelningar och myndigheter, ministerier för hälsa och sociala frågor, samt FN-organ och icke-statliga organisationer.

Du kommer också ha möjlighet att söka vidare till doktorandstudier inom området folkhälsovetenskap.

Förkunskapskrav och anmälan

We like Health Sciences - Just like you

Ansökan

Antagning sker varje hösttermin.

Ansökan ska vara inkommen via universityadmission.se senast 15 januari om du har en internationell kandidatexamen.

Ansökan ska vara inkommen via antagning.se senast 15 april om du har svensk kandidatexamen.

Studievägledning

 Therése Johansson

Telefon: 031-786 3653
Måndag - torsdag kl 13-14
Drop-in: tis kl 14-16

Besöksadress: Medicinaregatan 3
Besök efter överenskommelse via telefon eller e-post.

Studentportalen

Information om programmets schema, kursplan, kurslitteratur med mera.

Sidansvarig: Anette Nilsson|Sidan uppdaterades: 2020-01-07
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?