Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Masterprogram i global hälsa, 120 hp

Detta tvärvetenskapliga masterprogram i global hälsa ger studerande de omfattande kunskaper som behövs för att främja jämlikhet och rättvisa i ett globalt hälsoperspektiv. Skärningspunkten mellan global och lokal hälsa påverkas av en stor mängd sociala och biomedicinska faktorer som samtidigt behöver tas under övervägande för att studerande, forskare och beslutsfattare helt och fullt ska kunna sätta sig in i de aktuella frågorna.

Kurserna presenterar och sammanfattar av den anledningen huvudsakliga globala hälsorelaterade utmaningar samt hur dessa ska kunna omvandlas till genomförbara åtgärder utifrån följande perspektiv: biomedicin, folkhälsa, internationella relationer, utvecklingsekonomi, socialarbete och antropologi. Med framkantsforskning som utgångspunkt, syftar programmets pedagogik till att uppmuntra studerande till kritiskt tänkande och självständigt arbete. Programmet ger dem de praktiska färdigheter och verktyg som behövs för att kartlägga, analysera och lösa komplexa globala hälsoproblem.

Arbetsområden

Arbetstillfällen inom den globala hälsan finns bland en mängd olika organisationer som engagerat sig i att främja folkhälsan, t.ex. lokala och regionala folkhälsoinstitutioner och myndigheter, hälso- och socialdepartement, FN-organ samt icke-statliga organisationer. Hälso- och sjukvårdspersonal på global nivå ägnar sig åt en mängd olika uppgifter, som t.ex. att samla in och analysera befolkningsdata om sjukdoms- och hälsomönster, ta fram offentliga program för att främja en hälsosam livsstil, tillämpa doktriner om mänskliga rättigheter eller förbättra tillgången till hälsovård och andra sociala tjänster för utsatta grupper.

Termin 1

Första delen av programmet fokuserar på globala sjukdomsproblem samt hälso- och sjukvårdens globalisering. Studerande ges en grundläggande förståelse för huvudsakliga orsaker till morbiditet och mortalitet världen över liksom för globala ansträngningar som syftar till att minska hälsorelaterade skillnader. Den roll som hållbara utvecklingsmål och mänskliga rättighetsdoktriner spelar ifråga om arbete för jämlik och rättvis hälsa, bl.a. deras betydelse i olika sammanhang, presenteras. Under andra delen av terminen tillämpas kvantitativa forskningsmetoder inom epidemiologi (däribland biostatistik) och kvalitativa forskningsmetoder lärs ut och praktiseras i syfte att bygga upp de färdigheter som behövs för att kunna bedöma befolkningars hälsostatus. Folkhälsoetik (grundläggande etikprinciper för den globala hälsan, internationella etikkoder och deras tillämpning) diskuteras under hela terminen.

Termin 2

Den andra terminen har två huvudsakliga tema – global hälsostyrning och global hälsoekonomi. Den första delen fokuserar på diversifierade och internationella institutioner, deras uppdrag samt hur de kan relateras till nationella och lokala myndigheter och samhällen. Hälsosystemmodeller jämförs och ställs mot varandra när det gäller förmågan att främja rättvisa, utveckling och trygghet när det gäller hälsa. Olika styrformer samt strategier arbetas fram för att stödja praktiskt samarbete i syfte att införliva viktiga intressenter när globala hälsorelaterade åtgärder ska planeras. Den andra delen av terminen inriktar sig på hälsoekonomi. Mikro- och makroekonomiska teorier och metoder lärs ut och studenterna får lära sig att utvärdera hälsovårdsprogram för att kunna göra prioriteringar med begränsade medel. De ekonomiska, miljörelaterade och sociala konsekvenserna av olika prioriteringar diskuteras i relation till de hållbara utvecklingsmålen.

Termin 3

Studenternas kunskaper i epidemiologi och biostatistik fördjupas under terminens första kurs. Fokus ligger i synnerhet på sociala och miljörelaterade hälsofaktorer och en stor del av kursen består av seminarier där studenterna får omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken för att vara förberedda på självständig insamling och analys av data som krävs under den fjärde avhandlingskursen. Den andra delen av denna termin utgör en kombination av teori- och praktikkurs med inriktning mot sjukdomsförebyggande och hälsobefrämjande arbete för riskgrupper. Metoder för att fastställa riskgruppers hinder mot hälsa och hälsovård liksom åtgärder för att förstärka intressenters kapacitet, lärs ut under teoridelen och praktiseras därefter vid en global hälsoarbetsplats som studenterna själva väljer. Dessutom tas hållbar programhantering åter upp för att maximera studerandes framtida möjligheter att bidra till effektiva åtgärder, bättre praxis samt till förbättrad och hållbar hälsa.

Termin 4

Programmets sista termin ägnas åt ett individuellt examensarbete. Studerande planerar och genomför en forskningsstudie inom global hälsa och presenterar forskningsarbetet skriftligen och muntligen vid ett slutexaminatorium. Varje studerande tilldelas en handledare från ett av de departement som ansvarar för programmet. De uppmuntras emellertid att genomföra sitt examensarbete i en forskningsgrupp eller inom en global hälsoinstitution som bestäms i samråd med handledaren och kursföreståndaren.

Studieavgifter

För svenska och utländska studenter med medborgarskap i ett EU-land utgår inga studieavgifter. För studenter utanför EU-området uppgår avgiften till 134 700 SEK per akademiskt år.

Studerande från partneruniversitet, där formella avtal finns undertecknade, undantas från kursavgifter. Studerande från länder utanför EU kommer att kunna söka stipendium. Urval sker i konkurrens med övriga sökanden.

Förkunskapskrav och anmälan 

We like Health Sciences - Just like you

Fokus på fokusgrupper i Västafrika

Victoria Jerwanska åkte till Västafrika, närmare bestämt Sierra Leone för att samla material till sin masteruppsats i Global hälsa. Läs reportaget därifrån.

Ansökan

Antagning sker varje hösttermin.

Anmälan sker via antagning.se senast 15 april om du har svensk kandidatexamen.

Ansökan sker via universityadmission.se senast 15 januari om du har en internationell kandidatexamen.

Studievägledning

 Therése Johansson

Telefon: 031-786 3653
Telefontid: mån - tors kl 13-14
Drop-in: tis kl 14-16

Besöksadress: Medicinaregatan 3
Besök efter överenskommelse via telefon eller e-post.

Sidansvarig: Anette Nilsson|Sidan uppdaterades: 2018-08-08
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?