Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kompletterande utbildning för apotekare med utländsk utbildning

Vårterminen 2020 startar en ny kompletterande utbildning för apotekare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz. Utbildningen vänder sig till dig som har en utbildning till apotekare från land utanför EU/EES/Schweiz och som vill komplettera för att kunna ansöka om svensk apotekarlegitimation.

Utbildningen sträcker sig över drygt tre terminer, vilket motsvarar 100 högskolepoäng (hp), där den första terminen består av en fördjupad kurs i svenska med inriktning mot farmaci i en svensk kontext. Därefter följer två terminer med teoretisk och praktisk utbildning.

Syftet med utbildningen är att du ska uppnå den kunskap och färdighet som krävs för att efter godkänd utbildning kunna ansöka om svensk apotekarlegitimation hos Socialstyrelsen, som beslutar om legitimationsvillkor. 

Kompletteringsutbildningen vid Göteborgs universitet har utvecklats i nära samarbete med Uppsala universitet med målsättningen att de båda utbildningarna innehållsmässigt skall överensstämma. Observera att utbildningen vid Göteborgs universitet inte ges på distans utan som så kallad campusundervisning.

Inplaceringstest

Innan utbildningen påbörjas genomgår alla antagna studenter ett test i svenska. Testet genomförs i Göteborg och liknar det s.k. Tisus-testet till utformning. Du som genom testet uppvisar att du har kunskaper motsvarande denna nivå kommer att ges möjlighet att ansöka om tillgodoräknande av den första terminen och kan i så fall påbörja utbildningen höstterminen 2021. Du kommer därmed att få en kortare utbildningstid (två terminer).

Behörighet

Utländsk apotekarexamen/avslutad apotekarutbildning motsvarande en svensk apotekarexamen (som är en yrkesexamen på avancerad nivå om 300 högskolepoäng inklusive sex månaders apotekspraktik). Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 respektive Engelska 6.

Urval

I det fall antalet sökande är fler än antalet utbildningsplatser tillämpas ett alternativt urval i form av en samlad bedömning av tidigare studie- och yrkeserfarenhet.

Ansökningsperiod

15 september – 15 oktober 2020 via Antagning.se

Kursstart

Januari 2021

Kurspaketets kod

AK100

Kurspaketets upplägg

Kurspaketet ges på helfart, dagtid som ordinarie utbildning.

Termin 1: Språkintroduktion till akademiska studier, SVA101, 30 hp.
Termin 2: Kompletterande farmakologi och farmakoterapi i Sverige, AKU130, 30 hp.
Termin 3: Läkemedel i det svenska samhället: teori och praktik med farmaceutiska författningar, AKU240, 40 hp.

Kursen Språkintroduktion till akademiska studier, SVA101, består av en fördjupad svenskkurs med inriktning mot farmaci i en svensk kontext. Detta ger dig en möjlighet till fördjupning inom svenska språket som brukas inom farmacin.

Kursen Kompletterande farmakologi och farmakoterapi i Sverige (AKU130) syftar till att uppdatera dina befintliga kunskaper och färdigheter inom farmakologi, sjukdomslära, farmakoterapi, kinetik, kommunikation m.m. samt sätta dessa i ett svenskt perspektiv.

Läkemedel i det svenska samhället: teori och praktik med farmaceutiska författningar, AKU240 ger dig en djupare insikt i svenska författningar och förmåga att tillämpa dessa samt praktisk färdighetsträning på ett svenskt apotek.

Undervisning

Den pedagogiska grundsynen är att träna dig i ett självständigt arbetssätt. Pedagogiken har inslag av såväl föreläsningar, seminarier, gruppvisa möten samt praktik på öppenvårdsapotek. Vissa undervisningsmoment/kurser kan läsas tillsammans med studenter på receptarie- och/eller apotekarprogrammet. I vissa fall kan obligatoriska moment komma att ges på engelska.

Intyg efter avslutad utbildning

Har du med godkänt resultat genomgått samtliga kurser i kompletteringsutbildning för apotekare, 100 högskolepoäng, kan du efter ansökan få ett intyg över godkänt kurspaket. Intyget använder du för ansökan till Socialstyrelsen om legitimation som apotekare.

Var ges kompletteringsutbildningen?

Kurserna ges vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. I utbildningen ingår även sex månaders praktik på apotek. Studenterna kan placeras på apotek över hela Sverige.

Hur söker jag till kompletteringsutbildningen?

Ansökan görs på webben via Antagning.se. Du måste ansöka till kompletteringsutbildningen då det är ett begränsat antal studenter som antas. 25 deltagare kan delta varje år. Är antalet behöriga sökande mer än 25 personer görs ett urval. Urvalet baseras på en samlad bedömning av tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet.

Vilka dokument ska bifogas?

Du ska i samband med ansökan bifoga handlingar som styrker din behörighet och som kan användas som underlag till urvalet. Även om du har fått en godkänd bedömning av Socialstyrelsen av din examen ska du skicka in/ladda upp dina handlingar vid ansökan. Universitetet gör en egen bedömning av det underlag du skickar in, oberoende av Socialstyrelsens bedömning.

Är antalet behöriga sökande mer än 25 personer används en urvalsprocess. Urvalet baseras på en samlad bedömning av tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet och bedöms utifrån kriterierna i följande meritförteckning som du sedan laddar upp på ”Mina sidor” på Antagning.se. Meritförteckningen ligger på Uppsala universitets webb men gäller även för sökande till Göteborgs universitet.

Tilllsammans med ansökan på Antagning.se, ska du även senast den 31 oktober bifoga dokument som visar att du är behörig till utbildningen. Se ovan.

Betyg och dokument som visar att du är behörig kan du antingen ladda upp elektroniskt på Antagning.se eller skicka in med post till:

Antagningsservice
R 312
106 53 Stockholm

För mer information, var god se Antagning.se

Mer information

Mer information om motsvarande utbildning på Uppsala universitet

Socialstyrelsens information om de olika vägarna till legitimation

Observera att webbsidan uppdateras med aktuell information kontinuerligt.

Kontaktinformation

Malin Eskesjö Hansson
Studievägledare
malin.eskesjo@sahlgrenska.gu.se

Sahlgrenska akademins kansli, Utbildningsavdelningen

Besöksadress:
Medicinaregatan 3, Göteborg

Kontaktinformation

Daniel Vallöf
Koordinator 
daniel.vallof@gu.se

Sidansvarig: Pernilla Hultberg|Sidan uppdaterades: 2020-03-02
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?