Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Organisation

Sahlgrenska akademin består av sex institutioner, två enheter och ett nationellt centrum. Våra 22 centrumbildningar är tvärvetenskapliga mötesplatser för forskning, utbildning, näringsliv och samhälle.

 

Biomedicin

Forskning: Grundläggande förståelse för kroppens celler - vad de består av, hur de fungerar, hur deras funktion styrs av arvsmassan och hur de samspelar med olika typer av mikroorganismer.
Utbildning: Biomedicinsk analytiker, kurser i apotekar-, läkar- och tandläkarprogrammet.

Institutionen för biomedicin
www.biomedicine.gu.se

Kliniska vetenskaper

Forskning: Om kvinnor och barns hälsa, öron-, näs- och halssjukdomar, cancerbehandling, urinvägarna, prostata och mag-tarmkanalen. Även inom områdena strålningsfysik, intensivvård, biomaterialvetenskap, kirurgi och gynekologi.
Utbildning: Kurser i sjukhusfysikerprogrammet och läkarprogrammet.

Institutionen för kliniska vetenskaper
www.clinsci.gu.se

 

Medicin

Forskning: Undersöker sjukvårdsmässigt viktiga frågeställningar i nära samarbete mellan kliniska och prekliniska forskare. Bland annat om de stora folksjukdomarna hjärt-kärlsjukdom, diabetes, fetma och reumatism. Också samhällsmedicin och folkhälsa, lungmedicin och allergologi samt gastrointestinal forskning.
Utbildningsprogram: Dietist, folkhälsovetenskap (kandidat och master), global hälsa, affärsskapande och entreprenörskap och utbildning för läkare.

Institutionen för medicin
www.medicine.gu.se

Neurovetenskap och fysiologi

Forskning: Molekylär och cellbiologisk forskning, experimentella studier, klinisk forskning och epidemiologi. Bland annat om de psykiatriska och neurologiska folksjukdomarna, demenssjukdomar, de neuropsykiatriska funktionshindren och ögonsjukdomar.
Utbildningsprogram: Apotekare, audionom, arbetsterapeut, fysioterapeut och logoped.

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
www.neurophys.gu.se

 

Odontologi

Forskning: En av världens främsta akademiska miljöer inom odontologi forskning. Bland annat inom områdena vårdanalys, biomaterialforskning, inflammationsforskning, hårdvävnadsbiologi och odontologisk beteendevetenskap. 
Utbildningsprogram: Tandläkare, tandtekniker, tandhygienist, utbildning för tandläkare med utländsk examen.

Institutionen för odontologi
www.odontology.gu.se

Vårdvetenskap och hälsa

Forskning: Om människans upplevelser och erfarenheter i samband med ohälsa, sjukdom och lidande. I relation till den biologiska kroppen och i relation till sociokulturella strukturer.
Utbildningsprogram: Sjuksköterska, barnmorska, röntgensjuksköterska och specialistsjuksköterska.

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
www.caresci.gu.se

 

Enheter och nationella centra

Core Facilities

Tillhandahåller avancerad teknisk utrustning och kvalificerad kompetens inom den biomedicinska sfären.
www.cf.gu.se

Hälsometri

Koordinerar utbildning inom statistik och hälsoekonomi och är med i forskningsprojekt som behöver statistisk och hälsoekonomisk kompetens.
www.healthmetrics.gu.se

Informationscentrum för ovanliga diagnoser

En nationell resurs för information om ovanliga sjukdomar och syndrom. För patienter, närstående och vårdpersonal.
sahlgrenska.gu.se/ovanligadiagnoser

 

Centrumbildningar

Centrum för åldrande och hälsa - AgeCap

Centret tar ett helhetsperspektiv på den åldrande människan och samlar forskning från olika vetenskapliga områden.
www.agecap.gu.se

Biomatcell

Ett VINN Excellence Center som bedriver forskning från atomnivå till patient och som ska leda till framtidens implantat. 
www.biomatcell.org.gu.se

 

Sahlgrenska Cancer Center

Samlar en tvärvetenskaplig forskarkompetens inom cancerfältet. Från grundläggande studier av mekanismer och behandling av cancer med djur- och datormodeller till cancergenetik, tumörbiologi och tillämpad patientnära forskning.
www.cancercenter.gu.se

CARe – Centrum för antibiotikaresistensforskning

CARe utgörs av forskare från sex olika fakulteter vid Göteborgs universitet, som tillsammans med sjukvården och ett nätverk av intressenter ämnar ta fram ny kunskap för att bemöta den globala utmaningen med antibiotikaresistens.
www.care.gu.se

 

Centre for Bone and Arthritis Research

Målet att förbättra förebyggande åtgärder, diagnos och behandling av två av de vanligaste sjukdomarna i Sverige, osteoporos och reumatoid artrit.
www.cbar.gu.se

Centrum för etik, juridik och mental hälsa

Centrumet arbetar för att starta och stödja forskning om psykisk störning, aggressivt beteende och moraliskt och straffrättsligt ansvar i en tvärvetenskaplig referensram.
www.celam.gu.se

 

Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende - CERA

En tvärvetenskaplig centrumbildning som arbetar för att stärka och utveckla forskning och utbildning inom beroendeområdet.
www.cera.gu.se

Center of Excellence for Research on Sex Steroids - CEROSS

CEROSS är ett konsortium där forskningen är fokuserad kring könshormoner.
www.ceross.sahlgrenska.gu.se

 

Centrum för hälsoekonomi

CHEGU är ett virtuellt och fakultetsövergripande centrum för forskare inom det hälsoekonomiska området.
www.chegu.handels.gu.se

EpiLife

EpiLife är ett epidemiologiskt forskningscentrum om samspelet mellan mental och fysisk hälsa under hela livscykeln. 
www.epilife.sahlgrenska.gu.se

 

Gillbergcentrum

Forskar inom neuropsykiatri, utvecklingsneurologi och ätstörningar med målet att öka forskningen och bidra till kunskap om autism, ADHD och anorexia nervosa.
www.gnc.gu.se

Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, GPCC

En unik satsning inom klinisk patientnära forskning. Samlar forskare med det gemensamma målet att minska lidandet, öka tillfredställelsen hos patienterna och effektivisera vården.
www.gpcc.gu.se

 

Centrum för pediatrisk tillväxtforskning

Utreder, behandlar och forskar kring tillväxt, endokrina rubbningar, pubertet, diabetes, fetma och metabolism hos barn.
www.gpgrc.gu.se

Centrum för Hudforskning

Ett tvärvetenskapligt forskningscenter med fokus på att undersöka och förstå de molekylära processer som är involverade när huden exponeras för läkemedel, kemikalier, nanopartiklar och strålning.
www.skin.gu.se

 

Krefting Research Centre

Samlar forskning på bred front för att förstå astmans epidemiologi och patofysiologi och optimera behandlingen av astmapatienter.
www.krefting.gu.se

Centrum för kultur och hälsa

Startar och stödjer olika former av forskning, utbildning och utvärdering på temat kultur och hälsa.
www.ckh.gu.se

 

Centrum för Maritim Hälsa

CMH är ett nätverk med syfte att underlätta kontakter mellan de som intresserar sig för sjömäns hälsa.
www.maritimehealth.gu.se

CPMH – Centrum för perinatalmedicin och hälsa

CPMH utgörs av forskare från tre olika Institutionen vid Göteborgs universitet; kliniska vetenskaper, neurovetenskap och fysiologi, samt för vårdvetenskap och hälsa. För att förbättra hälsan och vården för gravida kvinnor och barn.
Webbsida kommer inom kort

 

NeuroFAST

Ett EU-finansierat forskningsprojekt som syftar till att undersöka den gemensamma neurobiologin bakom födointag, beroende och stress.
www.neurofast.gu.se

 

Sahlgrenska center för pediatrisk ögonforskning

Forskning med inriktning på synsystemets utveckling och med särskilt fokus på näthinnans kärlutveckling. Kliniska och experimentella vetenskaper samt tillämpad matematik.
www.rop.gu.se

Psykiatricentrum

Vill stimulera klinisk psykiatrisk forskning och undervisning, erbjuda en arena för vetenskapligt utbyte samt stimulera till tvärvetenskaplig grundforskning.
www.psykiatricentrum.gu.se

 

Ryggmärgsskadecentrum

Ett utbildningscentrum för ryggmärgsskador. Målet är att genom kunskapsförmedling och utveckling bidra till en ökad autonomi för personer som lever med en ryggmärgsskada (RMS).
www.neurophys.gu.se

Stroke Centrum Väst

Skapar en dynamisk mötesplats för samarbete och kunskapsutbyte mellan strokeforskare i Västra Götalandsregionen.
www.strokecentrumvast.gu.se

 

Targeted Alpha Therapy Group

Utvecklar strategier för behandling av spridd cancer med hjälp av alfa-partikelstrålande nuklider.
www.tat.gu.se
 

Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin

En satsning för att stärka life science i Västsverige. Målet är att - i samverkan med Västra Götalandsregionen och AstraZeneca - bygga upp ett akademiskt centrum för molekylär och translationell medicinsk forskning av världsklass.
www.wcmtm.gu.se

 
 

 

Sidansvarig: Pontus Sundén|Sidan uppdaterades: 2018-12-12
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?