Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Professorer vid Sahlgrenska akademin

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Z|Å|Ä|Ö

A

ABRAHAMSSON Kate MD, f. 1959
professor i barnkirurgi 2015-08-01--

AKYUREK Levent MD, f. 1966
professor i patologi med särskild inriktning mot
molekylär patologi 2014-05-12--

ANCKARSÄTER Henrik, MD överläkare, f. 1966
professor i rättspsykiatri 2008-01-01--

ANDERSSON Rune  MD, överläkare,  f. 1951,
professor i global hälsa 2010-09-01--

ASCHER Henry, f. 1953
professor folkhälsovetenskap
180101--

ASHTON Michael FarmD, f. 1955,
professor i biofarmaci 2001-02-01--

B

BERG Marie FD, f. 1955
professor i vårdvetenskap med inriktning mot
reproduktiv och perinatal hälsa  2011-02-21--

BERGH Christina MD överläkare, f. 1953,
professor i obstetrik och gynekologi med
inriktning mot evidensbaserad medicin
2009-09-01--

BERGLUNDH Tord OD övertandläkare, f. 1954,
professor i parodontologi 2002-11-01--

BERGMAN Stefan, MD, f. 1959
professor i allmänmedicin 2016-05-16-- 

BERGSTRÖM Göran MD överläkare, f. 1964,
professor i kardiovaskulär forskning 2006-07-01--

BERGÖ Martin MD f. 1970,
professor i molekylär medicin, särskilt molekylära mekanismer för utveckling av cancer och för tidigt åldrande 2010-03-01--

BERNHARDT Peter MD förste sjukhusfysiker, f. 1966,
professor i radiofysik 2012-01-01--

BILLIG Håkan MD, f. 1955,
professor i cellulärt åldrande och apoptos 2005-04-01--

BILLSTEDT Eva FD, f. 1961
professor i psykologi med inriktning mot barn-
och ungdomspsykiatri 2017-08-24 --
anställningen är förenad med befattning som psykolog
vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

BLENNOW Kaj MD överläkare, f. 1958,
professor i klinisk neurokemi 2003-01-01--

BOKAREWA Maria MD, överläkare,  f. 1963,
professor i translationell klinisk och experimentell reumatologi
2012-03-01--

BORÉN Jan MD, f. 1963,
professor i kardiovaskulär forskning 2003-01-01--

BRAIDE Magnus MD, f. 1955,
professor i anatomi 2005-02-01--

BREIMER Michael MD överläkare, f. 1951,
professor i klinisk molekylärgenetik 2001-02-01--

BRISBY Helena MD överläkare, f. 1965,
professor i ortopedisk kirurgi med inriktning mot ryggkirurgi
2014-11-15--

BRY Kristina MD överläkare, f. 1953,
professor i pediatrik, särskilt neonatologi 2001-01-01--

BRYDER David PhD, f. 1971
professor i molekylär cellbiologi med inriktning mot cancer
2017-09-01-- 

BRÄNNSTRÖM Mats MD överläkare, f. 1958,
professor i obstetrik och gynekologi 2003-02-01--

BYLUND Johan MD, f 1975
professor i oral mikrobiologi 2015-11-23

BÅTH Magnus FD, f. 1974
professor i medicinsk strålningsfysik 2017-03-06

BÄCKHED Fredrik  FD, f. 1973
professor i molekylärmedicin, särskilt tarmflorans
roll vid metabolism 2012-06-08--

BÖRJESSON Mats MD överläkare, f. 1965,
professor i idrottsfysiologi med inriktning mot idrottskardiologi och folkhälsa 2015-12-01--

C

CARDELL Susanna MD, f. 1959,
professor i immunologisk reglering 2009-06-01--

CARLSSON EKANDER Lena MD, f. 1957,
professor i klinisk metabolisk forskning 2000-11-01--

CARLSTEN Hans MD överläkare, f. 1954,
professor i reumatologi 2002-09-01--

CARLSTRÖM Eric FD, sjuksköterska, f. 1957
professor i vårdvetenskap med inriktning mot ledarskap och vårdorganisation 2015-08-01--
 

D

DAHLGREN Jovanna MD överläkare, f. 1964,
professor i pediatrisk endokrinologi med särskild inriktning mot
tillväxtforskning 2014-06-01--

DAHLGREN Ulf MD övertandläkare, f. 1953,
professor i oral immunologi 2001-12-01--

DELLBORG Mikael MD överläkare, f. 1954,
professor i kardiologi med särskild inriktning mot vuxna med
medfödda hjärtfel 2010-01-01--

DICKSON Suzanne PhD
professor i fysiologi, särskilt neuroendokrinologi 2004-05-01--

E

EDENBRANDT Lars MD överläkare, f. 1957,
professor i klinisk fysiologi med inriktning mot nuklearmedicin
2004-11-01--

EKMAN Inger MD sjuksköterska, f. 1952                       
professor i omvårdnad 2007-07-01--

EKWALL Olov MD överläkare, f. 1968
professor i pediatrisk immunologi 2014-09-01--

ELAM Mikael MD överläkare, f. 1956,
professor i klinisk neurofysiologi 2003-01-01--

ELIAS Per MD, f. 1951,
professor i medicinsk och fysiologisk kemi 2000-01-01--

ENERBÄCK Sven MD, f. 1958,
professor i medicinsk genetik 2000-05-01--

ERIKSSON Elias MD, f. 1956,
professor i farmakologi 2001-02-01--

ERIKSSON Kristina MD, f. 1962,
professor i viral immunpatogenes 2009-04-01--

F

FALKENBERG GUSTAFSSON Maria  MD,  f. 1968,
professor i biomedicinsk laboratorievetenskap 2011-02-21--

FORSSELL ARONSSON Eva FD sjukhusfysiker, f. 1961,
professor i radiofysik 2000-07-01--

FRIBERG Peter MD överläkare, f. 1956,
professor i klinisk fysiologi med kardiovaskulär inriktning 1998-12-15--

FRIDÉN Jan MD överläkare, f. 1953,
professor i handkirurgi 2005-09-01--

FU Michael MD överläkare, f. 1963,
professor i kardiologi med särskild inriktning mot hjärtsvikt
2011-12-01--

FÄNDRIKS Lars MD, f. 1956,
professor i integrativ fysiologi och farmakologi 2002-06-01--

G

GAN Li-ming MD överläkare, f. 1969,
professor i kardiovaskulär forskning, särskilt translationell medicin och läkemedelsforskning 2009-03-01--

GISSLÉN Magnus MD specialistläkare, f. 1962,
professor i infektionssjukdomar, särskild klinisk HIV-forskning
2011-05-01--

GRIP Lars MD överläkare, f. 1952,
professor i kardiologi 2012-08-01--

GUSTAFSSON Claes MD, f. 1966,
professor i medicinsk kemi, särskilt eukaryot genexpressionsforskning 2009-01-01--

H

HAGBERG Henrik MD överläkare, f. 1955,
professor i obstetrik och gynekologi med speciell inriktning på perinatologi 2000-01-01--

HAGBERG Lars  MD överläkare, f. 1951,
professor i infektionsmedicin 2008-04-01--

HAGBERG Mats MD överläkare, f. 1951,
professor i yrkesmedicin 1997-07-01--

HAKEBERG Magnus OD övertandläkare, f. 1954
professor i odontologisk folkhälsovetenskap 2009-03-01--

HALLBERG Bengt MD, f. 1956,
professor i medicinsk och fysiologisk kemi 2014-08-01--

HAMMARSTEN Ola MD, specialistläkare,  f. 1965
professor i klinisk kemi 2013-08-26--

HANSE Eric MD, f. 1962,
professor i neurofysiologi med inriktning mot funktionell
utveckling av synaptisk signalering 2009-05-11--

HANSSON Elisabeth MD, f. 1955,
professor i gliacellforskning 2000-01-01--

HANSSON Gunnar MD, f. 1951,
professor i medicinsk och fysiologisk kemi, särskilt gastroenterologisk glykobiologi 1998-12-18--

HARTELIUS Lena  MD logoped, f. 1957
professor i logopedi 2010-04-19--

HECKEMANN Rolf A, MD, PhD, f. 1968
professor i medicinsk bildbehandling och bildanalys
2013-06-01--

HEDNER Jan MD överläkare, f. 1953,
professor i lungmedicin 2013-12-01--

HELLSTRAND Kristoffer MD överläkare, f. 1956,
professor i immunterapi 2003-07-01--

HELLSTRÖM Ann MD överläkare, f. 1959,
professor i pediatrisk oftalmologi med inriktning mot tillväxtfaktorer 2004-07-01--

HENSING Gunnel MD, f. 1956
professor i socialmedicin 2007-05-01--

HOLGERSSON Jan MD, överläkare, f. 1961
professor i transplantationsimmunologi 2010-08-01--

HOLGERSSON Suchitra MD, f. 1961,
professor i transplantationsbiologi 2008-09-01--

HOLMÄNG Agneta MD, f. 1959,
professor i laborativ medicin 2001-12-01

HUGOSSON Jonas  MD, f. 1955
professor i urologi med inriktning mot prostatacancer-
epidemiologi,förenad med befattning som överläkare vid
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2016-11-01--

I

ISAKSSON Mats  FD, f. 1961
professor i radiofysik 2010-10-18--

ISGAARD Jörgen MD, överläkare, f. 1959,
professor i hormonell reglering av hjärtats funktion, särskilt vad avser tillväxt och reparationsprocesser 2003-11-01--

J

JACOBSSON Bo MD, universitetssjukhusöverläkare, f. 1960
professor i obstetrik och gynekologi med särskild inriktning
mot perinatologi 2013-10-01--

JACOBSSON Lennart MD överläkare, f. 1954,
professor i reumatologi 2012-01-01--

JAKOBSSON Kristina MD, specialistläkare, f. 1955,
professor i klinisk miljömedicin 2015-05-01--

JANSSON John-Olov MD, f. 1954,
professor i vävnadsregeneration 2000-11-01--

JANSSON Per-Anders MD, överläkare, f. 1961,
professor i translationell medicinsk forskning 2014-12-01--

JEPPSSON Anders MD, överläkare, f. 1960,
professor i thoraxkirurgi 2008-04-01--

JERN Christina MD, överläkare, f. 1962,
professor i neurologi med inriktning mot vaskulära sjukdomar och vaskulär genetik 2003-12-01--

JERN Sverker MD, överläkare, f. 1954,
professor i kardiovaskulär fysiologi 2001-02-01--

JOHANNSSON Gudmundur MD, överläkare,  f. 1960,
professor i hormonell reglering av kroppsmetabolism, särskilt avseende neuroendokrin reglering 2010-02-22--

JOHANSSON Carina B MD, f. 1955,
professor i odontologisk materialvetenskap 2011-05-01--

K

KANDURI Chandrasekhar FD, f. 1967,
professor i medicinsk genetik, särskilt RNA-epigenetik
2011-07-01--

KARLSSON Anna MD, f. 1967,
professor i experimentell reumatologi 2004-07-01--

KARLSSON Jón  MD överläkare,  f. 1953,
professor i ortopedi med inriktning mot idrottstraumatologi
2010-12-01--

KARLSSON Per MD överläkare, f. 1963
professor i onkologi, förenad med befattning som överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2016-06-01-- 

KUHN  Hans-Georg PhD, f 1961,
professor i regenerativ neurovetenskap 2007-03-01--

KÄRRHOLM Johan MD överläkare, f. 1951,
professor i ortopedisk kirurgi 1999-04-01--

L

LAGGING Martin MD, överläkare, f. 1965,
professor i klinisk virologi 2014-08-01--

LANDBERG Göran MD, överläkare, f. 1963,
professor i patologi med inriktning mot molekylär tumörpatologi
2011-11-01--

LANDÉN Mikael MD överläkare,  f. 1966,
professor i allmän psykiatri med särskild inriktning mot kvinnors psykiska ohälsa 2009-01-01--

LANDIN WILHELMSEN Kerstin MD överläkare, f. 1952,
professor i medicin 2013-09-23--

LARKÖ Olle MD överläkare, f. 1952,
professor i dermatologi och venereologi 1999-07-01--

LARSON Göran MD överläkare, f. 1953,
professor i laboratoriemedicin, särskilt glykobiologi 1998-12-15-

LARSSON Joakim FD, f. 1969,
professor i miljöfarmakologi 2013-04-08--

LEPP Margret FD, f. 1954
professor i vårdvetenskap med inriktning mot vårdpedagogik
2011-03-21--

LINDAHL Anders MD överläkare, f. 1954,
professor i broskvävnadsregeneration 2000-05-01--

LINDAHL Per  MD,  f. 1967,
professor i medicinsk och fysiologisk kemi, speciellt
kardiovaskulär utvecklingsbiologi 2010-05-31--

LINDÈN Sara MD, f. 1974
professor i medicinsk och fysiologisk kemi
2017-03-20--

LINDH Magnus MD överläkare, f. 1960,
professor i klinisk virologi, särskilt molekylär virusdiagnostik
2009-01-01--

LINGSTRÖM Peter OD övertandläkare, f. 1960,
professor i cariologi 2008-05-01--

LISSNER Lauren PhD, f. 1956,
professor i epidemiologi 2003-02-01--

LORENTZON Mattias MD överläkare, f. 1970
professor i geriatrik 2013-08-26--

LUNDGREN Ingela  MD, f. 1957,
professor i reproduktiv och perinatal hälsa
2013-09-23--

LUNDIN Samuel  MD,  f. 1970,
professor i biomedicinsk laboratorievetenskap
2011-02-01--

LYCKE Nils MD överläkare, f. 1954,
professor i klinisk immunologi 2000-06-01--

LÖTVALL Jan MD överläkare, f. 1956,
professor i klinisk allergologi 2002-02-01--

M

MAIER Stephan MD PhD, f. 1959
professor i radiologi och bildbehandling 2013-12-01--

MALLARD Carina MD, f. 1963,
professor i experimentell perinatal hjärnskadeforskning 2006-03-01--

MALMGREN Kristina MD överläkare,  f. 1952
professor i neurologi 2009-11-01 --

MANHEM, Karin MD överläkare, f. 1954
professor i internmedicin 2014-05-12 --

MANNERKORPI Kaisa Dr Med Vet, f. 1955
professor i fysioterapi med inriktning mot smärta och rörelse-stödjeorganen 2015-05-11--

MARSCHALL Hanns-Ulrich MD överläkare,  f. 1954
professor i klinisk hepatologi 2010-07-01 --

MARTINSSON Tommy FD förste sjukhusgenetiker,  f. 1956,
professor i cancergenetik 2008-10-01--

MÅRTENSSON-BOPP Inga-Lill MD, f. 1957,
professor i molekylär medicin, särskilt basala sjukdomsmekanismer
inom cancerforskning och hematologi 2009-06-01--

N

NAREDI Peter MD överläkare, f. 1955,
professor i kirurgi 2012-06-01--

NAREDI Silvana MD specialistläkare, f. 1953
professor i anestesiologi och intensivvård 2015-07-01--

NILSSON Holger MD, f. 1956,
professor i fysiologi, särskilt cirkulationsfysiologi 2007-11-01--

NILSSON Jonas PhD, f. 1971
professor i experimentell cancerkirurgi 2015-09-01--

NILSSON Mikael MD, f. 1958,
professor i anatomi 2006-01-01--

NILSSON WASSEN Ola MD överläkare, f. 1957,
professor i patologi 2001-04-01--

NISSBRANDT Hans MD, f. 1952,
professor i farmakologi 2003-07-01--

NYGREN Håkan OD, f. 1952,
professor i histologi 2000-01-01--

NYSTRÖM Jenny MD, f. 1972,
professor i fysiologi med särskild inriktning mot molekylära
och funktionella studier av njurens funktion 2012-03-19--

NYSTRÖM Thomas PhD, f. 1960,
professor i mikrobiologi 2015-10-01--
 

O

OHLSSON Claes MD överläkare, f. 1965,
professor i hormonell reglering av benmetabolism och tillväxt
2000-11-01--

OLAUSSON Michael MD överläkare, f. 1956,
professor i klinisk transplantationskirurgi 2000-08-01--

OLDFORS Anders MD överläkare, f. 1951,
professor i patologi 1999-04-01--

OLMARKER Kjell MD PhD f. 1958, 
professor i anatomi 2015-05-01--

P

PALMER Ruth PhD, f. 1970, professor i molekylär cellbiologi, särskilt intracellulär signalering 2014-10-01--

PEEKER Ralph MD, överläkare, f. 1958
professor i urologi 2011-02-21--

PEKNA Marcela, PhD, f. 1966, professor i neuroimmunologi
2017-05-01--

PEKNY Milos MD, f. 1965,
professor i astrocytbiologi 2005-05-01--

PERSSON WAYE Kerstin MD, f. 1959,
professor i miljömedicin, särskilt bullerforskning 2009-05-11--

PETZOLD Max FD, f. 1973,
professor i hälsovetenskaplig statistik 2013-01-01--

Q

QUIDING JÄRBRINK Marianne MD f. 1964,
professor i infektionsimmunologi 2009-02-01--

R

RANSJÖ Maria OD övertandläkare, f. 1954,
professor i ortodonti 2012-01-01--

RASMUSSON Lars MD övertandläkare,  f. 1962,
professor i maxillofacial kirurgi 2007-04-01--

RICKSTEN Sven-Erik  MD  överläkare,  f. 1953
professor i anestesiologi och intensivvård 2011-10-01--

ROBERTSON Agneta OD, övertandläkare, f. 1954
professor i pedodonti 2017-08-24--

ROMEO Stefano MD, f. 1976
professor i molekylär och klinisk medicin 2017-05-01--

RORSMAN Patrik MD, f. 1959
professor i cellulär endokrinologi 2013-01-28--

ROSENGREN Annika MD överläkare, f. 1951,
professor i medicin 2002-12-01--

ROSVALL Maria MD, f. 1965
professor i socialmedicin 2016-05-16-- 

RUDIN Anna MD överläkare, f. 1961,
professor i inflammationsforskning 2016-01-01--

RYDENHAG Bertil MD universitetssjukhusöverläkare, f. 1954,
professor i neurokirurgi med särskild inriktning mot epilepsikirurgi 
2014-02-01--

RÖNNBÄCK Lars MD överläkare, f. 1951,
professor i neurologi 1993-07-01--

S

SAMUELSSON Tore MD, f. 1951
professor i medicinsk och fysiologisk kemi med inriktning mot bioinformatik 2006-04-01--

SANDBERG Mats FD, f. 1953,
professor i biokemi 2000-01-01--

SENNERBY Lars OD, f. 1960,
professor i handikappforskning med särskilt inriktning mot experimentell och klinisk implantologi 2000-01-01--

SIMRÈN Magnus MD överläkare, f. 1966,
professor i medicinsk gastroenterologi 2013-03-01--

SJÖVALL Henrik MD överläkare, f. 1954,
professor i mag-tarmkanalens fysiologi och patofysiologi 2001-02-01--

SKOOG Ingmar MD överläkare, f. 1954,
professor i psykiatri med inriktning mot socialpsykiatri och epidemiologi 2001-11-01--

SOLINAS, Giovanni  PhD, f. 1971,
professor i molekylär medicin 2014-04-01 --

STEINECK Gunnar MD, f. 1952,
professor i cancerepidemiologi 2004-08-23--

STENMAN Göran OD övertandläkare, f. 1953,
professor i patologi 1995-11-01--

STIBRANT SUNNERHAGEN Katharina MD överläkare, f 1957
professor i rehabiliteringsmedicin, särskilt neurorehabilitering
2009-10-01--

SVENSSON Johan MD, överläkare,  f. 1964
professor i invärtesmedicin med inriktning mot endokrinologi
2013-10-21--

SVENSSON Mikael PhD, f. 1974
professor i tillämpad hälsoekonomi med inriktning mot registerforskning
2015-09-01 - - 

SÖDERPALM Bo  MD, specialistläkare,  f. 1959
professor i psykiatri med inriktning mot miss-
bruk/beroende 2011-01-10
 

T

TATLISUMAK Turgut MD, överläkare, f. 1962
professor i neurologi 2015-02-01--

TELEMO Esbjörn FD,  f. 1953
professor i klinisk immunologi 2008-04-01--

TENEBERG Susann MD,  f. 1955,
professor i medicinsk kemi och cellbiologi,
särskilt glykobiologi 2008-03-01--

TENGVALL Pentti  Tekn Dr, f 1951,
professor i biomaterialvetenskap, särskilt ytmodifiering
och materialytors interaktioner med makromolekyler
2010-08-01--

THOMEÉ Roland MD, f. 1954,
professor i fysioterapi 140601--

THOMSEN Peter MD, f. 1953,
professor i medicinsk biomaterialforskning 1994-05-01--

TIVESTEN Åsa MD, överläkare,  f. 1969,
professor i medicin, särskilt endokrinologi med inriktning
mot könshormonforskning 2014-09-01--

TOBIN Gunnar OD, f. 1954
professor i farmakologi 2008-09-01--

TORÉN Kjell MD, överläkare,  f. 1952,
professor i försäkringsmedicin 2008-04-01--

TULINIUS Már MD, överläkare, f. 1953,
professor i pediatrik 2009-01-01--

U

UVEBRANT Paul MD överläkare, f. 1951,
professor i neuropediatrik 2007-08-01--

W

WAERN Margda MD överläkare, f. 1955,
professor i allmän psykiatri med särskild inriktning mot suicidologi
2011-06-13--

WALLERSTEDT Susanna MD överläkare, f. 1970,
professor i farmakoterapi, förenad med befattning som överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2016-04-01--

WENNBERG Ann-Marie MD överläkare, f. 1956
professor i dermatologi och venereologi 2015-08-01--

WENNERBERG Ann PhD, f. 1955
professor i oral protetik 2017-09-01--

WENNERÅS Christine MD överläkare, f. 1963
professor i klinisk bakteriologi, förenad med befattning som specialistläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
2016-03-01-- 

WESSBERG Johan MD, f. 1962
professor i neurofysiologi, särskilt tillämpad neurocybernetik
2011-10-17--

WESTIN Johan PhD, f. 1965
professor i infektionsmedicin, förenad med befattning som överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2017-03-20-- 

WENTZ Elisabet MD, f. 1964
professor i allmän psykiatri, med inriktning mot anorexia nervosa, förenad med befattning som specilistläkare/överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2017-11-01--

WICK
Mary Jo PhD, f. 1963,
professor i klinisk experimentell immunologi 2003-02-01--

WINKVIST Anna MD, f. 1962,
professor i näringslära 2004-09-01--

WOLD Agnes MD, överläkare, f 1955
professor i klinisk bakteriologi med särskild inriktning mot normalflora 2008-02-01--

Z

ZETTERBERG Henrik MD överläkare, f. 1973
professor i neurokemi, särskilt tidig diagnostik av neurodegenerativa sjukdomar 2011-05-01--

ZETTERBERG Madeleine MD överläkare, f. 1969 
professor i oftalmologi med inriktning mot ögats främre segment
2015-10-26--
 

Å

ÅMAN Pierre MD, f. 1953,
professor i tumörbiologi 1998-09-01--

Ö

ÖHLÉN Joakim FD, f. 1958
Professor i omvårdnad 2016-07-01-- 
 

 

Sidansvarig: Pernilla Kramer|Sidan uppdaterades: 2018-02-07
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?