Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Professores emeriti

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | O

EN

ALBERTSSON WIKLAND Kerstin MD, fd överläkare, f. 1947,
professor i pediatrisk tillväxtforskning 1994, emeritus 2014

ALBREKTSSON Tomas MD, f 1945,
professor i handikappforskning 1986, emeritus 2012

ALPSTEN Magne FD, f. 1935,
professor i medicinsk radiofysik 1990, emeritus 2000

ANDERSSON Henrik MD fd. överläkare, f. 1935,
professor i klinisk näringslära 1988, emeritus 2000

ANDERSSON Ove   MD fd. överläkare, f. 1943,
professor i medicin 1999, emeritus 2010

ANDERSSON Rune MD, överläkare, f. 1951,
professor i global hälsa 2010, emeritus 2018

AURELL Mattias MD fd. överläkare, f. 1934,
professor i medicinska njursjukdomar 1982, emeritus 1999

AXELSSON Gösta MD, f. 1950
professor i hygien 2000, emeritus 2015

AXELSSON Rolf MD fd. överläkare, f. 1946,
professor i psykiatri 1992, emeritus 2013

B

BAGGE, Ulf   MD, f. 1943
professor i anatomi 2002, emeritus 2010

BARREGÅRD, Lar s MD, fd överläkare, f. 1948
professor i klinisk miljömediicn 2004, emeritus 2015

BENGTSON Bengt-Åke VD, fd överläkare, f. 1944
professor i klinisk endokrinologi 1998-11-01, emeritus 2012

BERGBOM Ingegerd VD, f. 1947,
professor i omvårdnad 2001, emeritus 2013

BERGENHOLTZ Gunnar OD, fd. övertandläkare, f. 1939, 
professor i endodonti med oral diagnostik 1988, emeritus 2004

BERGFELDT Lennart MD överläkare, f. 1950,
professor i kardiologi 2004, emeritus 2017

BERGSTRÖM Tomas MD överläkare, f. 1950,
professor i klinisk mikrobiologi 2000, emeritus 2017

BERTHOLD Claes-Henric VD, f. 1937,
professor i anatomi, största neuroanatomi 1978, emeritus 2002

BIBER Björn MD, fd överläkare, f. 1944,
professor i anestesiologi och intensivvård 2004, emeritus 2011

BIRKHED Dowen OD, fd. övertandläkare, f. 1946,
professor i cariologi 1989, emeritus 2013

BJELLE Anders VD, fd. överläkare, f. 1931,
professor i reumatologi 1982, emeritus 1996

BJURSELL Gunnar FD, f. 1944,
professor i molekylärbiologi 1989, emeritus 2011

BJÖRKELUND Cecilia MD, fd. distriktsläkare, f. 1948
professor i allmänmedicin 1999, emeritus 2015

BLOMSTRAND Christian MD fd. överläkare, f. 1942,
professor i neurologi 1999, emeritus 2009

BONDJERS Göran MD f. 1944
professor i kardiovaskulär forskning 1988,
emeritus 2011

BREIMER Michael MD överläkare, f. 1951,
professor i klinisk molekylärgenetik 2001, emeritus 2018

C

CARLSSON Gunnar OD fd. övertandläkare, f. 1930,
professor i protetik (1969) 1987, emeritus 1995

CARLSSON Jane VD, f. 1946
professor i fysioterapi, emeritus 2002

D

DAHLÉN Gunnar OD, fd övertandläkare, f. 1944
professor i oral mikrobiologi 1988, emeritus 2012

DAHLGREN Claes FD, f. 1949,
professor i medicinsk mikrobiologi 1991,
emeritus 2016

DAHLIN IVANOFF Synneve MD arbetsterapeut, f. 1950,
professor i arbetsterapi 2007, emeritus 2017

DAHLSTRÖM Annica VD, f. 1941,
professor i histologi 1983, emeritus 2008

DAMBER Jan-Erik MD överläkare, f. 1949,
professor i urologi 1998, emeritus 2016

DANIELSON, Ella FD, f. 1942,
professor i omvårdnad 2006, emeritus 2010

E

EDEBO Lars MD fd. överläkare, f. 1934,
professor i klinisk bakteriologi 1982, emeritus 1999

EKMAN Inger MD sjuksköterska, f. 1952
professor i omvårdnad 2007, emeritus 2019

EKMAN Rolf MD fd. överläkare, f. 1938,
professor i neurokemi 1991, emeritus 2003

EKROTH Rolf MD fd. överläkare, f. 1944,
professor i thoraxkirurgi 1999, emeritus 2008

EKSTRÖM Jörgen MD, f. 1944,
professor i farmakologi 1988, emeritus 2011

ELIAS Per MD, f. 1951,
professor i medicinsk och fysiologisk kemi 2000, emeritus 2018

EMILSON, Claes-Göran OD fd övertandläkare, f. 1941.
professor i cariologi 2000, emeritus 2008

ENERBÄCK Lennart MD fd. överläkare, f. 1932,
professor i patologi (1971) 1979, emeritus 1996

ENGEL Jörgen MD f. 1942,
professor i farmakologi 1990, emeritus 2008

ERICSON Lars MD f. 1943,
professor i anatomi 1987, emeritus 2009

ERIKSSON Bengt O. MD fd. överläkare, f. 1934,
professor i barnkardiologi 1997, emeritus 1999

F

FASTH Anders MD fd. överläkare, f. 1945,
professor i pediatrisk immunologi och reumatologi 2000,
emeritus 2012

FRIEDE Hans OD fd. övertandläkare, f. 1938,
professor i ortodonti 1995, emeritus 2002

FUNA Keiko VD, f. 1949,
professor i medicinsk cellbiologi 1997,
emeritus 2016

G

GASTON JOHANSSON Fannie VD, f. 1938,
professor i omvårdnadsvetenskap 2001, emeritus 2006

GILLBERG Christopher MD överläkare, f. 1950,
professor i barn- och ungdomspsykiatri, viktig barn- och ungdomspsykiatrisk handikappforskning 1986, emeritus 2017

GOTTFRIES Carl-Gerhard MD fd. överläkare, f. 1928,
professor i geriatrisk neuropsykiatri (1977) 1992, emeritus 1993

GRANSTRÖM Gösta OD, fd. överläkare, f. 1950,
professor i öron-, näs- och halssjukdomar 2000, emeritus 2012

GRIMBY Gunnar MD fd. överläkare, f. 1933,
professor i medicinsk rehabilitering 1983, emeritus 1998

GRIP Lars MD överläkare, f. 1952,
professor i kardiologi 2012, emeritus 2019

GRÖNDAHL Hans-Göran OD fd. övertandläkare, f. 1940,
professor i oral diagnostisk radiologi 1990, emeritus 2007

GUSTAFSSON Beng t MD, f. 1946,
professor i neurofysiologi 1996, emeritus 2014

GÖTHLIN Jan MD fd. överläkare, f. 1933,
professor i funktionell radiologisk diagnostik (1976) 1990, emeritus 1998

H

HALJAMÄE Hengo MD fd. överläkare, f. 1938,
professor i anestesiologi 1987, emeritus 2003

HAGBERG Lars MD överläkare, f. 1951,
professor i infektionsmedicin 2008, emeritus 2018

HAGBERG Mats MD överläkare, f. 1951,
professor i yrkesmedicin 1997, emeritus 2018

HAMBERGER Anders MD, f. 1937,
professor i histologi 1973, emeritus 2002

HAMBERGER Lars MD fd. överläkare, f. 1939,
professor i obstetrik och gynekologi 1989, emeritus 2006

HANSON Lars Åke VD, f. 1934,
professor i klinisk immunologi 1978, emeritus 1999

HANSSON Hans-Arne VD, f. 1939,
professor i histologi 2003, emeritus 2006

HANSSON Tommy VD, överläkare, f. 1943
professor i yrkesortopedi 1992, emeritus 2010

HEDNER Thomas VD överläkare, f. 1949,
professor i klinisk farmakologi 1993,
emeritus 2016

HELLSTRÖM Anna-Lena MD, fd. uroterapeut, f. 1946,
professori omvårdnad 2009, emeritus 2013

HELLSTRÖM Mikael MD överläkare, f. 1950,
professor i diagnostisk radiologi 2001, emeritus 2018

HERBERTS Peter MD överläkare, f. 1939,
professor i ortopedisk protetik 1989, emeritus 2004

HEYDEN Guy OD fd. övertandläkare, f. 1934,
professor i oral patologi 1976, emeritus 1999

HJALMARSON Ola MD fd. överläkare, f. 1941
professor i pediatrik 2001, emeritus 2008

HJALMARSON Åke VD fd. överläkare, f. 1937
professor i kardiologi 1989, emeritus 2002

H OLMGREN Jan VD, f. 1944
professor i medicinsk mikrobiologi 1988, emeritus 2011

HOLMSTRÖM Hans MD fd. överläkare, f. 1939
professor i plastikkirurgi 1987, emeritus 2005

HULTBORN Ragna r MD, fd överläkare, f. 1946
professor i onkologi 2005, emeritus 2013

HULTÉN Leif MD fd. överläkare, f. 1931
professor i kirurgi 1984, emeritus 1996

HULTHÈN Lena MD, f. 1947,
professor i klinisk nutrition med inriktning mot human spårämnesforskning 2000, emeritus 2014

jag

ISAKSSON Olle MD, fd. överläkare, f. 1943,
professor i endokrinologi 1989, emeritus 2010

IWARSON Sten MD fd. överläkare, f. 1940,
professor i infektionssjukdomar 1980, emeritus 2007

J

JACOBSSON Lars FD, f. 1947
professor i medicinsk radiofysik 2001, emeritus 2012

JANKOWSKA Elzbieta MD, f. 1930,
professor i fysiologi, populär centralnervös bearbetning
av sensorisk information 1992, emeritus 1995

JANSON Per-Olof MD, fd överläkare, f. 1940,
professor i obstetrik och gynekologi 1992, emeritus 2007

JENNISCHE Eva VD, f. 1949,
professor i histologi 2012, emeritus 2016

JERN Sverker VD, överläkare, f. 1954,
professor i kardiovaskulär fysiologi 2001, emeritus 2019

JERTBORN Marianne VD, överläkare, f. 1950
professor i infektionsmedicin 2009, emeritus 2017

JOHANSSON Bengt R , MD, f. 1947
professor i anatomi 2002, emeritus 2014

JOHANSSON Britt FD, f. 1931,
professor i vårdpedagogik 1993, emeritus 1996

JONASON Jan VD, f. 1938,
professor i farmakologi 2000, emeritus 2005

JONTELL Mats OD övertandläkare, f. 1951,
professor i endodonti med oral diagnostik 2000, emeritus 2017

K

KAHNBERG Karl-Erik , OD, FD övertandläkare, f. 1941
professor i oral kirurgi 1988, emeritus 2008

KARLSSON Jan-Olof   MD f. 1944
professor i histologi 2000, emeritus 2011

KARLSSON Karl-Anders MK, f. 1935,
professor i medicinsk och fysiologisk kemi 1980, emeritus 2000

KARLSSON Stig , OD fd. övertandläkare, f. 1944
professor i oral protetik 1995, emeritus 2011

KJELLMER Ingemar MD fd. överläkare, f. 1935,
professor i pediatrik 1985, emeritus 2000

KRANTZ Gunilla MD, överläkare, f. 1949
professor i folkhälsovetenskap med inriktning mot
genus och hälsa 2011, emeritus 2016

KÄRRHOLM Johan MD överläkare, f. 1951,
professor i ortopedisk kirurgi 1999, emeritus 2018

L

LAGERGÅRD Teresa FD, f 1946
professor i vaccinforskning 1999, emeritus 2013

LANDIN WILHELMSEN Kerstin VD, överläkare, f. 1952,
professor i medicin 2013, emeritus 2019

LANGE Stefan MD, fd överläkare, f 1948
professor i klinisk bakteriologi 2005, emeritus 2015

LANNERING Birgitta MD, fd överläkare, f 1948
professor i klinisk barnonkologi 2008, emeritus 2015

LARKÖ Olle MD, överläkare, f. 1952,
professor i dermatologi och venereologi 1999, emeritus 2019

LARSSON Sven MD, fd. överläkare, f. 1943
professor i lungmedicin 1999, emeritus 2010

LEKHOLM Ulf OD, fd. övertandläkare, f. 1944
professor i oral implantatkirurgi 2001, emeritus 2011

LINDBLAD Ulf MD överläkare, f. 1950,
professor i allmänmedicin 2008, emeritus 2017

LINDBLOM Bertil MD överläkare, f. 1951,
Ahrnbergska donationerprofessuren i ögonsjukdomar 2001, 
emeritus 2016

LINDE Anders OD, f. 1944
professor i oral biokemi 1988, emeritus 2011

LINDHE Jan OD, fd. övertandläkare, f. 1935,
professor i parodontologi 1969, emeritus 2000

LUNDBÄCK Bo MD, f. 1948
professor i klinisk epidemiologiskt luftvägsforskning 2009-06-01,
emeritus 2015 LUNDHOLM Kent MD, fd. överläkare, f. 1945, professor i kirurgi 1990, emeritus 2012

LYCKE Erik MD fd. överläkare, f. 1926,
professor i klinisk virologi 1981, emeritus 1992

LÖFGREN Jan MD fd. överläkare, f. 1928,
professor i neurokirurgi 1987, emeritus 1992

LÖWHAGEN Olle MD fd. överläkare, f. 1938,
professor i allergologi 2001, emeritus 2004

M

MAGNUSSON Bengt OD f. 1942,
professor i oral patologi 2000, emeritus 2007

MATTSSON Bengt MD fd. överläkare, f. 1941,
professor i allmänmedicin 1999, emeritus 2008

MELLANDER Lotta MD fd. överläkare, f. 1941
professor i internationell medicin 1999, emeritus 2007

MILSOM Ian MD överläkare, f. 1950,
professor i obstetrik och gynekologi 2000, emeritus 2017

MOHLIN Bengt OD fd. övertandläkare, f. 1944,
professor i ortodonti 2004, emeritus 2011

N

NILSSON Kerstin FD, f. 1947
professor i vårdpedagogik med inriktning mot kompetens,
kompetensutveckling och ledarskap inom vård och omsorgs-
verksamhet 2012, emeritus 2014

NILSSON WASSEN Ola VD, överläkare, f. 1957,
professor i patologi 2001, emeritus 2019

NORDGREN Svante VD, fd överläkare, f. 1945
professor i kirurgi 2001, emeritus 2010

NOREN Jörgen OD, fd övertandläkare, f. 1947
professor i pedodonti 2000, emeritus 2014

NORRBY Klas MD, fd. överläkare, f. 1937,
professor i patologi, användar cellpatologi 1985, emeritus 2002

NORRSELL Ulf MD, f. 1937,
professor i psykobiologi 1984, emeritus 2002

NYSTRÖM Ernst MD, fd. överläkare, f. 1941,
professor i medicin 2000, emeritus 2008

O

OLSSON Jan OD, fd övertandläkare, f. 1945,
professor i odontologisk teknologi 2000, emeritus 2012

OTTOSSON Jan-Otto MD fd. överläkare, f. 1925,
professor i psykiatri (1963) 1970, emeritus 1992

P

PASCHER Irmin PhD, f. 1935, professor i molekylär membranstrukturforskning 1991, emeritus 2000

Peterson Lars VD, f. 1936
Professor i ortopedisk kirurgi 2000, emeritus 2010.

PETTERSSON Silas MD fd. överläkare, f. 1934,
professor i urologisk kirurgi 1984, emeritus 1999

PILHAMMAR ANDERSSON Ewa FD, f. 1943,
professor i vårdpedagogik 2000, emeritus 2008

PONTÈN Johan VD, fd överläkare, f. 1948
professor i anestesiologi 2009, emeritus 2013

R

REIT Claes   OD, fd övertandläkare, f. 1946
professor i endodonti 2004, emeritus 2011

RIDELL Malin VD, f. 1942,
professor i medicinsk mikrobiologi 2005, emeritus 2009

RISBERG Bo MD fd. överläkare, f. 1941,
professor i kirurgi 1996, emeritus 2007

ROSENGREN Annika MD överläkare, f. 1951,
professor i medicin 2002, emeritus 2018

ROUPE Gösta MD fd. överläkare, f. 1939,
professor i dermatologi och venereologi 2000, emeritus 2006

RYDEVIK Björn MD fd överläkare, f. 1947,
professor i ortopedisk kirurgi 1996, emeritus 2014

RYDMARK Martin VD, f. 1950,
professor i medicinsk informatik och datorstödd utbildning
2010, emeritus 2017

RYMO Lars MD fd. överläkare, f. 1940,
professor i klinisk kemi 1993, emeritus 2007

RÖNNBÄCK Lars MD överläkare, f. 1951,
professor i neurologi 1993, emeritus 2018

S

SAMUELSSON Bo MD, fd. överläkare, f 1942, universitetets rektor 1997-2003, professor i transfusionsmedicin 1992, emeritus 2009

SANDBLOM John MD, f. 1934,
professor i medicinsk fysik 1985, emeritus 1999

SILLÈN Ulla MD, fd överläkare, f. 1946
professor i barnkirurgi 2001, emeritus 2013

SJÖBERG Bo FD f. 1941, professor i medicinsk och fysiologisk kemi 1984, emeritus 2008

SJÖSTRAND Johan MD fd. överläkare, f. 1936,
professor i oftalmiatrik 1982, emeritus 2001

SJÖSTRÖM Lars MD fd. överläkare, f. 1938,
professor i klinisk vårdforskning 1991, emeritus 2005

SJÖVALL Henrik VD, överläkare, f. 1954,
professor i mag-tarmkanalens fysiologi och patofysiologi 2001,
emeritus 2019

SKOOGH Bengt-Eric MD fd. överläkare, f. 1939,
professor i lungmedicin 1992, emeritus 2004

SMITH Ulf   MD, fd. överläkare, f 1943,
professor i medicin 1989, emeritus 2010

STEEN Bertil MD fd. överläkare, f. 1938,
professor i långvårdsmedicin, viktig geriatrik 1988,
emeritus 2003

STENEVI Ulf MD fd överläkare, f. 1943
professor i oftalmologi 2003, emeritus 2010

STRANDVIK Birgitta MD fd. överläkare, f. 1938,
professor i pediatrik 1990, emeritus 2005

STRANNEGÅRD Örjan MD fd. överläkare, f. 1936,
professor i klinisk virologi 1992, emeritus 2001

SULLIVAN Marianne FD f. 1943,
professor i psykologi, emeritus 2006

SWANBECK Gunnar MD fd. överläkare, f. 1934,
professor i dermatologi och venereologi 1976, emeritus 1999

SVANTESSON Ulla VD, f. 1952
professor (75%) i fysioterapi 2011, emeritus 2016

SWEDBERG Karl MD fd överläkare, f. 1944,
professor i medicin 1999, emeritus 2011

SVENNERHOLM Ann-Mari MD, f 1947,
professor i infektion och immunitet 1988, emeritus 2015

SÖDERPALM Ewa FD, f. 1939,
professor i logopedi 1999, emeritus 2004

T

TELEMO Esbjörn FD, f. 1953
professor i klinisk immunologi 2008, emeritus 2018

THELLE Dag MD överläkare, f. 1942,
professor i kardiovaskulär epidemiologi och förebyggande 1999, emeritus 2007

TYLÉN Ulf MD fd. överläkare, f. 1938,
professor i diagnostisk radiologi 1981, emeritus 2004

V

VALLBO Åke MD, f. 1933, 
professor i fysiologi (1979) 1988, emeritus 1998

W

WAAGSTEIN Finn MD fd. överläkare, f. 1938,
professor i kardiologi 1999, emeritus 2005

WALLERSTEDT Sven MD fd. överläkare, f 1944,
professor i medicin 2003, emeritus 2010

WALLGREN Arne MD fd. överläkare, f. 1940,
professor i onkologi 1985, emeritus 2006

WALLIN Anders MD överläkare, f. 1950,
professor i geriatrisk neuropsykiatri 1997, emeritus 2017

WALLIN Gunnar MD fd. överläkare, f. 1936,
professor i klinisk neurofysiologi 1984, emeritus 2001

WENNEBERG Bengt OD övertandläkare, f. 1951
professor i klinisk bettfysiologi 2006, emeritus 2017

WENNERGREN Göran MD fd. överläkare, f. 1947
professor i pediatrik 1999, emeritus 2014

WENNSTRÖM Jan ID fd övertandläkare, f. 1947
professor i parodontologi 2000-01-01, emeritus 2014

WESTBERG Gunnar MD fd överläkare, f. 1938,
professor i medicin 2000, emeritus 2004

WIGSTRÖM Holger  Tekn Dr. f. 1946,
professor i medicinsk fysik 2001, emeritus 2014

WIKKELSÖ Carsten MD fd överläkare, f. 1947
professor i neurologi 2000, emeritus 2014

WIKLUND Olov  MD fd överläkare, f. 1943,
professor i medicin 1997, emeritus 2010

WIKSTRÖM Maude OD, fd övertandläkare, f. 1945,
professor i oral mikrobiologi 2000, emeritus 2013

WILHELMSEN Lars MD fd. överläkare, f. 1932,
professor i kardiovaskulär epidemiologi och preventing 1994, emeritus 1997

Å

ÅGREN Hans MD fd. överläkare, f. 1945,
professor i psykiatri 2006, emeritus 2012

O

ÖSTMAN-SMITH Ingegerd MD fd. överläkare, f. 1947
professor i pediatrisk kardiologi 2001, emeritus 2014

Sidansvarig: Pernilla Kramer|Sidan uppdaterades: 2020-05-28
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?