Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Professorer vid Sahlgrenska akademin

Anställningen är förenad med befattning som specialistläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z | Å | Ä | O

EN

ABRAHAMSSON Kate MD överläkare, f. 1959
professor i barnkirurgi 2015-08-01--

AKYUREK Levent MD specialistläkare, f. 1966
professor i patologi med särskild inriktning mot
molekylär patologi 2014-05-12--

ANCKARSÄTER Henrik , VD överläkare, f. 1966
professor i rättspsykiatri 2008-01-01--

ANGENETE Eva , VD överläkare, f. 1972
professor i kirurgi, med inriktning mot kolorektalkirurgi
2019-03-01-- 

ASCHER Henry , MD Specialistläkare, f. 1953
professor i folkhälsovetenskap 2018-01-01--

ASHTON Michael FarmD, f. 1955,
professor i biofarmaci 2001-02-01--

B

BERG Marie FD, barnmorska, f. 1955
professor i vårdvetenskap med inriktning mot
reproduktiv och perinatal hälsa 2011-02-21--

BERGH Christina MD överläkare, f. 1953,
professor i obstetrik och gynekologi med
inriktning mot evidensbaserad medicin
2009-09-01--

BERGH THORÈN Fredrik MD f. 1976
professor i medicinsk cellbiologi 2020-03-17

BERGLUNDH Tord OD övertandläkare, f. 1954,
professor i parodontologi 2002-11-01--

BERGSTRÖM Göran MD överläkare, f. 1964,
professor i kardiovaskulär forskning 2006-07-01--

BERNHARDT Peter MD förste sjukhusfysiker, f. 1966,
professor i radiofysik 2012-01-01--

BILLIG Håkan VD, f. 1955,
professor i cellulärt åldrande och apoptos 2005-04-01--

BILLSTEDT Eva FD Psykolog, f. 1961
professor i psykologi med inriktning mot barn-
och ungdomspsykiatri 2017-08-24 -

BJÖRKMAN-BURTSCHER  Isabella MD överläkare, 1969
professor i neuroradiologi 2018-08-01--

BLENNOW Kaj MD överläkare, f. 1958,
professor i klinisk neurokemi 2003-01-01--

BOKAREWA Maria VD, överläkare, f. 1963,
professor i translationell klinisk och experimentell reumatologi
2012-03-01--

BORÉN Jan VD, f. 1963,
professor i kardiovaskulär forskning 2003-01-01--

BRAIDE Magnus MD, f. 1955,
professor i anatomi 2005-02-01--

BRISBY Helena MD överläkare, f. 1965,
professor i ortopedisk kirurgi med inriktning mot ryggkirurgi
2014-11-15--

BRY Kristina MD överläkare, f. 1953,
professor i pediatrik, särskilt neonatologi 2001-01-01--

BRYDER David PhD, f. 1971
professor i molekylär cellbiologi med inriktning mot cancer
2017-09-01-- 

BRÄNNSTRÖM Mats MD överläkare, f. 1958,
professor i obstetrik och gynekologi 2003-02-01--

BYLUND Johan MD, f 1975
professor i oral mikrobiologi 2015-11-23

BÅTH Magnus FD 1:e Sjukhusfysiker, f. 1974
professor i medicinsk strålningsfysik 2017-03-06

BÄCKHED Fredrik  FD, f. 1973
professor i molekylärmedicin, särskilt tarmflorans
roll vid metabolism 2012-06-08--

BÖRJESSON Lars MD, 1963
professor i kirurgi 2020-01-01--
anställningen är förenad med befattning som överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

BÖRJESSON Mats MD överläkare, f. 1965,
professor i idrottsfysiologi med inriktning mot idrottskardiologi och folkhälsa 2015-12-01--

C

CARDELL Susanna MD, f. 1959,
professor i immunologisk reglering 2009-06-01--

CARLSSON EKANDER Lena MD, f. 1957,
professor i klinisk metabolisk forskning 2000-11-01--

CARLSTEN Hans MD överläkare, f. 1954,
professor i reumatologi 2002-09-01--

CARLSTRÖM Eric FD, sjuksköterska, f. 1957
professor i vårdvetenskap med inriktning mot ledarskap och vårdorganisation 2015-08-01--
 

D

DAHLGREN Jovanna MD överläkare, f. 1964,
professor i pediatrisk endokrinologi med särskild inriktning mot
tillväxtforskning 2014-06-01--

DAHLGREN Ulf MD övertandläkare, f. 1953,
professor i oral immunologi 2001-12-01--

DARIN Niklas MD, överläkare, f. 1964
professor i pediatrisk neurologi 2019-03-01-- 

DELLBORG Mikael MD överläkare, f. 1954,
professor i kardiologi med särskild inriktning mot vuxna med
medfödda hjärtfel 2010-01-01--

DICKSON Suzanne PhD
professor i fysiologi, särskilt neuroendokrinologi 2004-05-01--

E

EDENBRANDT Lars MD överläkare, f. 1957,
professor i klinisk fysiologi med inriktning mot nuklearmedicin
2004-11-01--

EKWALL Olov MD överläkare, f. 1968
professor i pediatrisk immunologi 2014-09-01--

ELAM Mikael MD överläkare, f. 1956,
professor i klinisk neurofysiologi 2003-01-01--

ENERBÄCK Sven MD, f. 1958,
professor i medicinsk genetik 2000-05-01--

ERIKSSON Elias MD, f. 1956,
professor i farmakologi 2001-02-01--

ERIKSSON Kristina MD, f. 1962,
professor i viral immunpatogenes 2009-04-01--

F

FALKENBERG Maria  MD,  f. 1968,
professor i biomedicinsk laboratorievetenskap 2011-02-21--

FINIZIA, Caterina MD, f. 1961
professor i öron-, näs- och halssjukdomar 2020-01-01--
anställningen är förenad med befattning som överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

FORSSELL ARONSSON Eva FD 1:e Sjukhusfysiker, f. 1961,
professor i radiofysik 2000-07-01--

FRANKE STENPORT Victoria MD, f. 1970
professor i oral protetik 2020-01-01--
anställningen är förenad med befattning som övertandläkare
vid Folktandvården, Västra Götalandsregionen

FRIBERG Peter MD överläkare, f. 1956,
professor i klinisk fysiologi med kardiovaskulär inriktning
1998-12-15--

FRIDÉN Jan MD överläkare, f. 1953,
professor i handkirurgi 2005-09-01--

FU Michael MD överläkare, f. 1963,
professor i kardiologi med särskild inriktning mot hjärtsvikt
2011-12-01--

FÄNDRIKS Lars MD, f. 1956,
professor i integrativ fysiologi och farmakologi 2002-06-01--

G

GAN Li-ming MD överläkare, f. 1969,
professor i kardiovaskulär forskning, särskilt translationell medicin och läkemedelsforskning 2009-03-01--

GEIJER Mats MD överläkare, f. 1957
professor i diagnostisk radiologi 2018-10-01--

GISSLÉN Magnus MD Överläkare, f. 1962,
professor i infektionssjukdomar, särskild klinisk HIV-forskning
2011-05-01--

GUDBJORNSDOTTIR Soffia PhD, 1962
professor i registerforskning 2019-09-16--

GUNNARSSON Ronny MD, 1955
professor i allmänmedicin 2019-12-01--
anställningen är förenad med befattning som specialistläkare vid Regionhälsan, Västra Götalandsregionen

GUSTAFSSON Claes MD, f. 1966,
professor i medicinsk kemi, särskilt eukaryot genexpressionsforskning 2009-01-01--

H

HADJIKHANI Nouchine Doctorat en Médecine, f. 2019,
professor i experimentell barn- och ungdomspsykiatri
2019-09-16--

HAGBERG Henrik MD överläkare, f. 1955,
professor i obstetrik och gynekologi med speciell inriktning på perinatologi 2000-01-01--

HAKEBERG Magnus OD övertandläkare, f. 1954
professor i odontologisk folkhälsovetenskap 2009-03-01--

HALLBERG Bengt MD, f. 1956,
professor i medicinsk och fysiologisk kemi 2014-08-01--

HAMMARSTEN Ola MD överläkare,  f. 1965
professor i klinisk kemi 2013-08-26--

HANSE Eric MD, f. 1962,
professor i neurofysiologi med inriktning mot funktionell
utveckling av synaptisk signalering 2009-05-11--

HANSSON Elisabeth MD, f. 1955,
professor i gliacellforskning 2000-01-01--

HANSSON Markus MD, f. 1974
professor i hematologi 2020-01-01--
anställningen är förenad med befattning som överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

HARTELIUS Lena  MD logoped, f. 1957
professor i logopedi 2010-04-19--

HECKEMANN Rolf A, MD, PhD, f. 1968
professor i medicinsk bildbehandling och bildanalys
2013-06-01--

HEDNER Jan MD överläkare, f. 1953,
professor i lungmedicin 2013-12-01--

HELLSTRAND Kristoffer MD överläkare, f. 1956,
professor i immunterapi 2003-07-01--

HELLSTRÖM Ann MD överläkare, f. 1959,
professor i pediatrisk oftalmologi med inriktning mot tillväxtfaktorer 2004-07-01--

HENSING Gunnel MD, f. 1956
professor i socialmedicin 2007-05-01--

HOLGERSSON Jan MD överläkare, f. 1961
professor i transplantationsimmunologi 2010-08-01--

HOLMGREN Kristina, MD, f. 1955
professor i arbetsterapi 180223--

HOLMÄNG Agneta MD, f. 1959,
professor i laborativ medicin 2001-12-01

HUGOSSON Jonas  MD överläkare, f. 1955
professor i urologi med inriktning mot prostatacancer-
epidemiologi 2016-11-01--

I

ISAKSSON Mats  FD, f. 1961
professor i radiofysik 2010-10-18--

ISGAARD Jörgen MD, överläkare, f. 1959,
professor i hormonell reglering av hjärtats funktion, särskilt vad avser tillväxt och reparationsprocesser 2003-11-01--

J

JACOBSSON Bo MD överläkare, f. 1960
professor i obstetrik och gynekologi med särskild inriktning
mot perinatologi 2013-10-01--

JACOBSSON Lennart MD överläkare, f. 1954,
professor i reumatologi 2012-01-01--

JAKOBSSON Kristina MD specialistläkare, f. 1955,
professor i klinisk miljömedicin 2015-05-01--

JAKOBSSON UNG Eva FD, f. 1960
professor i omvårdnad med inriktning mot
utvärderings- och kvalitetsarbete inom hälso- och sjukvård
2019-01-01--
anställningen är förenad med befattning som verksamhetsut-
vecklare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

JANSSON John-Olov MD, f. 1954,
professor i vävnadsregeneration 2000-11-01--

JANSSON Per-Anders MD, överläkare, f. 1961,
professor i translationell medicinsk forskning 2014-12-01--

JEPPSSON Anders MD, överläkare, f. 1960,
professor i thoraxkirurgi 2008-04-01--

JERN Christina MD, överläkare, f. 1962,
professor i neurologi med inriktning mot vaskulära sjukdomar och vaskulär genetik 2003-12-01--

JOHANNSSON Gudmundur MD, överläkare,  f. 1960,
professor i hormonell reglering av kroppsmetabolism, särskilt avseende neuroendokrin reglering 2010-02-22--

JOHANSSON Martin MD, överläkare, f. 1968
professor i patologi 2019-01-01--
 

K

KANDURI Chandrasekhar FD, f. 1967,
professor i medicinsk genetik, särskilt RNA-epigenetik
2011-07-01--

KANKAANRANTA Hannu MD, f. 1967
professor i astma och allergiforskning 2020-04-01--

KANN Michael Doktors der Medizin, specialistläkare, f. 1962
professor i klinisk virologi 2018-10-01--

KARLSSON-BENGTSSON Anna MD, f. 1967,
professor i experimentell reumatologi 2004-07-01--

KARLSSON Jón  MD, överläkare,  f. 1953,
professor i ortopedi med inriktning mot idrottstraumatologi
2010-12-01--

KARLSSON Per MD, överläkare, f. 1963
professor i onkologi 2016-06-01--

KUHN  Hans-Georg PhD, f 1961,
professor i regenerativ neurovetenskap 2007-03-01--

KÖLBY Lars MD, överläkare, f. 1963
professor i plastikkirurgi med inriktning mot kraniofacial kirurgi
2017-12-01--

L

LAGGING Martin MD, överläkare, f. 1965,
professor i klinisk virologi 2014-08-01--

LANDBERG Göran MD, överläkare, f. 1963,
professor i patologi med inriktning mot molekylär tumörpatologi
2011-11-01--

LANDÉN Mikael MD, överläkare,  f. 1966,
professor i allmän psykiatri med särskild inriktning mot kvinnors psykiska ohälsa 2009-01-01--

LARSON Göran MD, överläkare, f. 1953,
professor i laboratoriemedicin, särskilt glykobiologi 1998-12-15-

LARSSON Joakim FD, f. 1969,
professor i miljöfarmakologi 2013-04-08--

LARSSON LEKHOLM Erik MD, f. 1975,
professor i bioinformatik, med särskild inriktning mot storskalig analys av DNA och RNA 2018-03-01--

LEPP Margret FD, f. 1954
professor i vårdvetenskap med inriktning mot vårdpedagogik
2011-03-21--

LIND Marcus MD, överläkare NU-sjukvården, f. 1976
professor i diabetologi 2019-06-01--

LINDAHL Anders MD, överläkare, f. 1954,
professor i broskvävnadsregeneration 2000-05-01--

LINDAHL Per  MD,  f. 1967,
professor i medicinsk och fysiologisk kemi, speciellt
kardiovaskulär utvecklingsbiologi 2010-05-31--

LINDÈN Sara MD, f. 1974
professor i medicinsk och fysiologisk kemi
2017-03-20--

LINDH Magnus MD, överläkare, f. 1960,
professor i klinisk virologi, särskilt molekylär virusdiagnostik
2009-01-01--

LINGSTRÖM Peter OD, övertandläkare, f. 1960,
professor i cariologi 2008-05-01--

LISSNER Lauren PhD, f. 1956,
professor i epidemiologi 2003-02-01--

LORENTZON Mattias MD, överläkare, f. 1970
professor i geriatrik 2013-08-26--

LUNDBERG Mari MD, f. 1969
professor i fysioterapi 2019-12-01--

LUNDGREN Ingela MD, barnmorska, f. 1957,
professor i reproduktiv och perinatal hälsa
2013-09-23--

LYCKE Nils MD, överläkare, f. 1954,
professor i klinisk immunologi 2000-06-01--

LÖTVALL Jan MD, överläkare, f. 1956,
professor i klinisk allergologi 2002-02-01--

M

MAIER Stephan MD PhD, f. 1959
professor i radiologi och bildbehandling 2013-12-01--

MALLARD Carina MD, f. 1963,
professor i experimentell perinatal hjärnskadeforskning
2006-03-01--

MANHEM, Karin MD, överläkare, f. 1954
professor i internmedicin 2014-05-12 --

MANNERKORPI Kaisa Dr Med Vet, f. 1955
professor i fysioterapi 2020-01-01--

MARSCHALL Hanns-Ulrich MD, överläkare,  f. 1954
professor i klinisk hepatologi 2010-07-01 --

MARTINSSON Tommy FD, förste sjukhusgenetiker,  f. 1956,
professor i cancergenetik 2008-10-01--

MÅRTENSSON-BOPP Inga-Lill MD, f. 1957,
professor i molekylär medicin, särskilt basala sjukdomsmekanismer inom cancerforskning och
hematologi 2009-06-01--

MATSSON Pär PhD, f. 1978
professor i farmakokinetik 2019-09-01--

N

NAREDI Peter MD, överläkare, f. 1955,
professor i kirurgi 2012-06-01--

NAREDI Silvana MD, specialistläkare, f. 1953
professor i anestesiologi och intensivvård 2015-07-01--

NG Nawi PhD, f. 1974
professor i global hälsa 2019-03-01--

NILSSON Holger MD, f. 1956,
professor i fysiologi, särskilt cirkulationsfysiologi 2007-11-01--

NILSSON Jonas PhD, f. 1971
professor i experimentell cancerkirurgi 2015-09-01--

NILSSON Mikael MD, f. 1958,
professor i anatomi 2006-01-01--

NYSTRÖM Jenny MD, f. 1972,
professor i fysiologi med särskild inriktning mot molekylära
och funktionella studier av njurens funktion 2012-03-19--

NYSTRÖM Thomas PhD, f. 1960,
professor i mikrobiologi 2015-10-01--
 

O

OHLSSON Claes MD, överläkare, f. 1965,
professor i hormonell reglering av benmetabolism och tillväxt
2000-11-01--

OLAUSSON Michael MD, överläkare, f. 1956,
professor i klinisk transplantationskirurgi 2000-08-01--

OLIN Anna-Carin PhD, överläkare, f. 1960
professor i arbets- och miljömedicin 2019-04-01--

OLMARKER Kjell MD PhD f. 1958, 
professor i anatomi 2015-05-01--

OMEROVIC Elmir FD,  specialistläkare, f. 1968
professor i kardiologi 2018-02-01--
 

P

PALMER Ruth PhD, f. 1970
professor i molekylär cellbiologi, särskilt intracellulär signalering
2014-10-01--

PARMRYD Ingela PhD, f. 1970
professor i medicinsk och fysiologisk kemi 2019-06-01--

PEEKER Ralph MD, överläkare, f. 1958
professor i urologi 2011-02-21--

PEKNA Marcela, MD, f. 1966, professor i neuroimmunologi
2017-05-01--

PEKNY Milos MD, f. 1965,
professor i astrocytbiologi 2005-05-01--

PELTONEN Sirkku PhD, överläkare, f. 1964
professor i venereologi 2020-08-17--

PERSSON WAYE Kerstin MD, f. 1959,
professor i miljömedicin, särskilt bullerforskning 2009-05-11--

PETZOLD Max FD, f. 1973,
professor i hälsovetenskaplig statistik 2013-01-01--

Q

QUIDING JÄRBRINK Marianne MD f. 1964,
professor i infektionsimmunologi 2009-02-01--

R

RANSJÖ Maria OD, övertandläkare, f. 1954,
professor i ortodonti 2012-01-01--

RASMUSSON Lars MD, övertandläkare,  f. 1962,
professor i maxillofacial kirurgi 2007-04-01--

RICKSTEN Sven-Erik  MD, överläkare,  f. 1953
professor i anestesiologi och intensivvård 2011-10-01--

ROBERTSON Agneta OD, övertandläkare, f. 1954
professor i pedodonti 2017-08-24--

ROLFSON Ola MD, överläkare, f. 1973
professor i ortopedisk kirurgi 2019-08-01--

ROMEO Stefano MD, specialistläkare, f. 1976
professor i molekylär och klinisk medicin 2017-05-01--

RORSMAN Patrik MD, f. 1959
professor i cellulär endokrinologi 2013-01-28--

ROSENGREN Anders MD, f. 1978
professor i molekylär medicin 2019-12-01--

ROSVALL Maria MD, överläkare, f. 1965
professor i socialmedicin 2016-05-16-- 

RUDIN Anna MD, överläkare, f. 1961,
professor i inflammationsforskning 2016-01-01--

RYDENHAG Bertil MD, universitetssjukhusöverläkare, f. 1954,
professor i neurokirurgi med särskild inriktning mot epilepsikirurgi 2014-02-01--

S

SALDERT Charlotta FhD, f. 1966
professor i logopedi med särskild inriktning mot neurologopedi
2019-01-01--

SAMUELSSON Kristian MD, överläkare, f. 1977
professor i ortopedisk kirurgi 2019-08-01--

SANDBERG Mats FD, f. 1953,
professor i biokemi 2000-01-01--

SENNERBY Lars OD, f. 1960,
professor i handikappforskning med särskilt inriktning mot experimentell och klinisk implantologi 2000-01-01--

SIMRÈN Magnus MD, överläkare, f. 1966,
professor i medicinsk gastroenterologi 2013-03-01--

SKOOG Ingmar MD, överläkare, f. 1954,
professor i psykiatri med inriktning mot socialpsykiatri och epidemiologi 2001-11-01--

SMITH J. Gustav PhD, f. 1982
professor i kardiologi 2020-01-01--
anställningen är förenad med befattning som överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

SMITS Anja MD, överläkare, f. 1959
professor i neurologi med särskild inriktning mot neuro-onkologi
2017-12-01--

SOLINAS, Giovanni  PhD, f. 1971,
professor i molekylär medicin 2014-04-01 --

STENMAN Göran OD, övertandläkare, f. 1953,
professor i patologi 1995-11-01--

STIBRANT SUNNERHAGEN Katharina MD, överläkare,
f. 1957, professor i rehabiliteringsmedicin, särskilt neurorehabilitering
2009-10-01--

SUMITRAN Suchitra MD, f. 1961,
professor i transplantationsbiologi 2008-09-01--

SUNDFELDT Karin MD, överläkare, f. 1962
professor i obstetrik och gynekologi 2019-04-01--

SVENSSON Johan MD, överläkare,  f. 1964
professor i invärtesmedicin med inriktning mot endokrinologi
2013-10-21--

SVENSSON Mikael PhD, f. 1980
professor i tillämpad hälsoekonomi med inriktning mot registerforskning
2015-09-01 - - 

SVENSSON Per-Arne MD, f. 1969
professor i medicinsk vetenskap med inriktning mot anatomi och fysiologi 2018-04-01--

SÖDERPALM Bo  MD, specialistläkare,  f. 1959
professor i psykiatri med inriktning mot miss-
bruk/beroende 2011-01-10
 

T

TATLISUMAK Turgut MD, överläkare, f. 1962
professor i neurologi 2015-02-01--

TENEBERG Susann MD,  f. 1955,
professor i medicinsk kemi och cellbiologi,
särskilt glykobiologi 2008-03-01--

THOMSEN Peter MD, f. 1953,
professor i medicinsk biomaterialforskning 1994-05-01--

TIVESTEN Åsa MD, överläkare,  f. 1969,
professor i medicin, särskilt endokrinologi med inriktning
mot könshormonforskning 2014-09-01--

TOBIN Gunnar OD, f. 1954
professor i farmakologi 2008-09-01--

TORÉN Kjell MD, överläkare,  f. 1952,
professor i försäkringsmedicin 2008-04-01--

TULINIUS Már MD, överläkare, f. 1953,
professor i pediatrik 2009-01-01--

U

UV Anne MD, f. 1967
professor i morfologi och utvecklingsbiologi 2019-06-01--

W

WAERN Margda MD överläkare, f. 1955,
professor i allmän psykiatri med särskild inriktning mot suicidologi
2011-06-13--

WALLERSTEDT Susanna MD överläkare, f. 1970,
professor i farmakoterapi 2016-04-01--

WENNBERG Ann-Marie MD överläkare, f. 1956
professor i dermatologi och venereologi 2015-08-01--

WENNERBERG Ann PhD, f. 1955
professor i oral protetik 2017-09-01--

WENNERÅS Christine MD överläkare, f. 1963
professor i klinisk bakteriologi 2016-03-01--
anställningen är förenad med befattning som specialistläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

WENTZ Elisabet MD, specialistläkare/överläkare, f. 1964
professor i allmän psykiatri, med inriktning mot anorexia
nervosa 2017-11-01--

WESSBERG Johan MD, f. 1962
professor i neurofysiologi, särskilt tillämpad neurocybernetik
2011-10-17--

WESTIN Johan PhD, överläkare, f. 1965
professor i infektionsmedicin 2017-03-20--

WICK Mary Jo PhD, f. 1963,
professor i klinisk experimentell immunologi 2003-02-01--

WIDE Ulla FD, f. 1964
professor i odontologisk psykologi 2019-06-01--
anställningen är förenad med befattning som psykolog
vid Folktandvården Västra Götalandsregionen

WIJK Helle FD, sjuksköterska, f. 1958
professor i omvårdnad 2018-06-01--

WINKVIST Anna MD, f. 1962,
professor i näringslära 2004-09-01--

WOLD Agnes MD, överläkare, f 1955
professor i klinisk bakteriologi med särskild inriktning mot normalflora 2008-02-01--

Z

ZETTERBERG Henrik MD överläkare, f. 1973
professor i neurokemi, särskilt tidig diagnostik av neurodegenerativa sjukdomar 2011-05-01--

ZETTERBERG Madeleine MD överläkare, f. 1969 
professor i oftalmologi med inriktning mot ögats främre segment
2015-10-26--
 

Å

ÅMAN Pierre MD, f. 1953,
professor i tumörbiologi 1998-09-01--

Ö

ÖHLÉN Joakim FD, sjuksköterska, f. 1958
Professor i omvårdnad 2018-04-01--
 

 

Sidansvarig: Pernilla Kramer|Sidan uppdaterades: 2020-04-15
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?