Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Likabehandling

Göteborgs universitet utvecklas kontinuerligt för att säkerställa en god arbetsmiljö för alla anställda och studenter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisitet, ålder, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller eventuella funktionshinder ges bästa möjlighet att utvecklas. En ökad mångfald bland anställda och studenter bidrar till en högre kvalitet i verksamheten.
Ett aktivt arbete för jämställdhet och likabehandling är av avgörande betydelse för att uppnå målen i lärosätets långsiktiga strategiarbetet, Vision 2020.

Det är prefekten som är ansvarig för jämställdhets- och likabehandlingsarbetet på varje institution. Varje prefekt ska utse en likabehandlingsrepresentant som har i uppdrag att stödja prefekten i jämställdhets- och likabehandlingsarbetet.

Dekanus har ansvar att årligen följa upp och återrapportera institutionens jämställdhets- och likabehandlingsarbete till rektor och fakultetskansliet roll är att ge dekanus administrativt stöd i det årliga uppföljningsarbetet.

Likabehandlingsombud

Henrik Sjövall, proprefekt vid institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, är utsedd till likabehandlingsombud för Sahlgrenska akademin.

Likabehandlingsombudets uppgift är att stödja dekanus i det årliga uppföljnings- och återrapporteringsarbetet.

Likabehandlingsrepresentanter

Likabehandlingsrepresentanten har i uppdrag att stödja prefekten i utformning och genomförande av institutionens likabehandlingsarbetet såsom utformning och och uppföljning av likabehandlingsplan, genomförande av aktiva åtgärder samt återrapportering.

Representanter

Institutionen för biomedicin
Erika Lindberg

Institutionen för kliniska vetenskaper
(vakant)

Institutionen för medicin
Esbjörn Telemo

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Anna Danielsson

Institutionen för odontologi
Agneta Lith

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Liselott Dellenborg

Core Facilities
Maria Smedh

Akademikansliet
Gabriel Bake

Sahlgrenska akademins studentkår, SAKS
Rebecca Heimann 

Likabehandlingskommittén

Likabehandlingskommittén är ett nätverk med syfte att samverka och skapa erfarenhetsutbyte. Dekanus uppföljnings- och återrapporteringsansvar inom jämställdhets- och likabehandlingsområdet hanteras inom ramen för likabehandlingskommitténs arbete.

Kontaktinformation

Kristin Martinsson

Box 400, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Medicinaregatan 3

Telefon:
031-786 3860

Styrdokument

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling - Sahlgrenska akademins kansli

Läs mer och ta del av universitetsgemensamma styrdokument och stödmaterial här.

Sidansvarig: Kristin Martinsson|Sidan uppdaterades: 2018-03-08
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?