Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Nästan 120 miljoner från Vetenskapsrådet inom medicin och hälsa

Nyhet: 2019-10-25

Sara Lindén, professor i medicinsk och fysiologisk kemi, är en av totalt 29 forskare vid Sahlgrenska akademin som delar på nästan 120 miljoner i forskningsbidrag från Vetenskapsrådet. Hon får 4,8 miljoner kronor till sitt projekt om reversering och kunskap om infektionsinducerade förändringar av mucinglykaner och mucusutsöndring som reglerar Helicobacter pylori.

Bild: Sara Lindén, professor i medicinsk och fysiologisk kemi, är en av totalt 29 forskare vid Sahlgrenska akademin som delar på nästan 120 miljoner i forskningsbidrag från Vetenskapsrådet. Hon får 4,8 miljoner kronor till sitt projekt om reversering och kunskap om infektionsinducerade förändringar av mucinglykaner och mucusutsöndring som reglerar Helicobacter pylori.

Forskare vid Sahlgrenska akademin delar på nästan 120 miljoner kronor i etableringsbidrag och projektbidrag från Vetenskapsrådet inom utlysningen för medicin och hälsa. Fyra unga forskare får etableringsbidrag som ger dem totalt sex miljoner kronor vardera, vilket innebär att en fjärdedel av VR:s satsning på unga forskare i denna utlysning kommer till Göteborg.

– Jag vill gärna framföra mina gratulationer till alla er som fick bidrag från VR, oavsett hur stort bidrag ni fått. Jag gläds extra mycket över att fyra av de femton etableringsbidrag som delades ut ges till forskare hos oss, vilket visar att vår satsning på yngre forskare slagit mycket väl ut, kommenterar dekan Agneta Holmäng.

Växande laboratorium

En av de unga forskare som får etableringsbidrag är Aishe Sarshad, som därmed får totalt sex miljoner kronor till sin forskning. Hon fick nyligen också SSMF:s Stora Anslag, och befinner sig i London för att fira det när hon nås av beskedet att hon nu också fått Vetenskapsrådets etableringsanslag:

– Jag är jätteglad! Ända sedan jag var doktorand har det varit ett av mina mål att få bidrag från Vetenskapsrådet för min forskning, så det känns verkligen bra!

Tack vare de stora bidragen kan Aishe Sarshad nu bemanna upp sin grupp. Hon planerar att rekrytera ytterligare någon postdoktor och även en doktorand till sin grupp för att få fart på arbetet i hennes laboratorium. Under sin tid som postdoktor i USA var hon den första att visa att en grupp proteiner som kallas argonauter finns i kärnan hos vissa stamceller, och har nu som mål att ta reda på vilken uppgift dessa argonauter har och varför de inte finns i alla cellkärnor.

– Argonauterna laddas med mikro-RNA och kan sedan stänga av andra RNA-molekylers uttryck i cellen. Vi har en avancerad metod där vi kan studera i vilka vävnader och i vilka celltyper som argonauter går in i cellkärnan, säger Aishe Sarshad, som är verksam vid avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi, institutionen för biomedicin.

De övriga tre unga forskarna som får etableringsbidrag är Cecilia Engdahl, Linda Johansson och Araz Rawshani.

Största bidragen till Fredrik Bäckhed och Bo Jacobsson

Totalt 25 forskare vid Sahlgrenska akademin får projektbidrag. De största bidragen går till Bo Jacobsson och Fredrik Bäckhed, som får nio miljoner kronor var till sina respektive projekt. Fredrik Bäckheds grupp ska undersöka hur vår kost påverkar tarmfloran och dess relation till typ 2 diabetes, och Bo Jacobssons forskargrupp ska genomföra genetiska analyser för att bättre förstå graviditetslängd och förtidsbörd.

– Den viktigaste orsaken till att barn är sjuka och dör i världen i dag är att de föds för tidigt. Vi ligger nu i startgroparna för att göra större och bättre studier för att hitta ytterligare gener som är kopplade till förtidsbörd, det största perinatalmedicinska problemet, och graviditetslängd, säger Bo Jacobsson, som är professor i obstetrik och gynekologi.

Av tidigare studien har det framkommit att det finns fyra gener, hos mamman, med tydlig koppling till graviditetslängd och att tre av dessa kan ha inflytande på sannolikheten för förtidsbörd, alltså förlossning före 37 fullgångna veckor.

– Genom att hitta fler gener hoppas vi kunna närma oss lösningar som kan användas kliniskt, till exempel för att bättre kunna förutsäga om barnet kommer att födas förtidigt. Men framför allt vill vi bättre förstå mekanismer bakom hur och när förlossningen startar. Om man förstår det kan vi utveckla behandlingar som syftar till att förebygga förtidsbörd å ena sidan, men också starta förlossningen när så behövs av medicinska skäl å den andra, säger Bo Jacobsson.

– Bidraget ger nu en trygghet när vi drar igång nästa steg i vårt forskningsprojekt, trygghet att anställa ytterligare forskare, säger Bo Jacobsson. I tidigare artikel i Akademiliv kan du läsa om hans första studier inom ämnet.

Magtarmhormon och alkoholberoende

Elisabet Jerlhag-Holm, docent vid sektionen för farmakologi vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, får 4 800 000 kronor till sitt projekt, som handlar om aptitreglerande hormoners betydelse för beroendesjukdomar:

– Anslaget betyder att jag kan fortsätta göra det som jag gillar mest att göra, att forska. Det betyder också att min grupp kan fortsätta gemensamt mot vårt mål, djupdyka in mekanismer som är av vikt för beroendeforskning, kommenterar Elisabet Jerlhag-Holm det postivta beskedet från VR.

Hennes grupp ska dels undersöka hur kombinationsbehandlingar av olika magtarmhormoner påverkar alkoholintag, vilket hitintills är okänt, och de ska också förstå de mekanismer i hjärnan som är involverade. Gruppen etablerar en helt ny metod att undersöka dessa mekanismer på människor:

– Där kommer vi studera om magtarmhormoner  påverkar intravenös självadminsitering av alkohol, i ett steg närmre en stor klinisk studie på alkoholberoende patienter.

Totalt beviljade Vetenskapsrådet nästan 1,1 miljarder kronor för åren 2019–2024. Av alla medel som Vetenskapsrådet hade att dela ut i denna utlysning får forskare vid Göteborgs universitet cirka elva procent. Minskningen var förväntad, eftersom fakulteten haft god utdelning två år i rad, vilket lett till att det är ovanligt många forskare vid Sahlgrenska akademin som just nu har pågående VR-projekt och som därför inte sökt i denna ansökningsomgång.

Hela listan – de fick bidrag vid Göteborgs universitet inom utlysningen för medicin och hälsa

Observera att endast besked via personligt konto i prisma är garanti för beviljat bidrag.

Etableringsbidrag

Cecilia Engdahl
Antikroppars betydelse för benmassa och vid inducerad benförlust
6 000 000 kronor

Linda Johansson
Strukturell basis for MT1/MT2 receptor-dimer signalering och dess inverkan på typ 2-diabetes
6 000 000 kronor

Araz Rawshani
Nya metoder och data i hjärtstoppsforskning: Förutsäga och förebygga hjärtstopp, studera överlevnad, behandlingar och patientens livskvalitet
6 000 000 kronor

Aishe Sarshad
Undersökning av inverkan av nukleära miRNA-medierad genreglering i stamceller och cancer.
6 000 000 kronor

Projektbidrag

Mats Bemark
Gränskontrollsstyrkor under utbildning – jämförelse av lymfocyters funktioner och lokalisation i tarmens lymfoida vävnader mellan människa och mus på singel-cell nivå
2 400 000 kronor

Göran Bergström
En mer personbaserad riskprediktion av kardiovaskulär sjukdom
4 584 000 kronor

Jan Borén
Studier av kardiovaskulära riskfaktorer
4 800 000 kronor

Johan Bylund
Neutrofila granulocyter vid tandlossningssjukdomar - hur serinproteaser reglerar inflammation och bennedbrytning
2 400 000 kronor

Fredrik Bäckhed
Undersökningar av hur vår kost påverkar tarmfloran och dess relation till typ 2 diabetes
9 000 000 kronor

Suzanne Dickson
Karaktärisering av nervceller som svarar på interna och externa signaler som stimulerar överkonsumtion av mat
2 400 000 kronor

Henrik Hagberg
Perinatala hjärnskador
4 800 000 kronor

Bo Jacobsson
Genetiska analyser för att bättre förstå graviditetslängd och förtidsbörd
9 000 000 kronor

Kristina Jakobsson
Elimination av perfluorerade alkylsyror - observationsstudier och humana experimentella studier
2 400 000 kronor

John-Olov Jansson
Mekanismen för kliniskt använda Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptorstimulerande anti-fetma läkemedel; en oväntad icke-synaptisk signalering i hjärnan
2 400 000 kronor

Elisabet Jerlhag-Holm
Aptitreglerande hormoners betydelse för beroendesjukdomar
4 800 000 kronor

Tao Jin
Samspel mellan bakterier och värd – bakomliggande molekylära mekanismer, nya biomarkörer och framtida behandlingar för septisk artrit
2 400 000 kronor

Gudmundur Johannsson
Biomarkörer för glukokortikoider
2 400 000 kronor

Malin Johansson
Gobletcellerna och tarmens skyddande mucus
2 400 000 kronor

Hans-Georg Kuhn
Återhämtning under sen fas efter stroke: biomarkörer i blodet, plasticitetsmekanismer och kognitiva studier
2 400 000 kronor

Göran Landberg
Cancerns mikromiljö – behandlingsmål och viktig medierare av tumörprogression
4 800 000 kronor

Sara Lindén
Reversering och kunskap om infektionsinducerade förändringar av mucinglykaner och mucusutsöndring som reglerar Helicobacter pylori
4 800 000 kronor

Nils Lycke
Nya adjuvansformuleringar för nästa generation av brett skyddande nasala influensavacciner
3 600 000 kronor

Hanns-Ulrich Marschall
Roll av aktivering av gallsyrereceptor FXR vid human lipidomsättning och reglering av alkalisk fosfatas
2 400 000 kronor

Jonas Nilsson
Translationell och klinisk cancerforskning för att finna nya behandlingar av patienter med spridd hud- eller ögonmelanom
4 800 000 kronor

Jenny Nyström
Nya strategier för att upptäcka centrala mekanismer vid uppkomst och progression av kronisk njursjukdom
2 400 000 kronor

Charlotta Olofsson
Molekylär och cellulär reglering av adiponektinfrisättning i vita adipocyter, vid hälsa och vid metabol sjukdom
2 400 000 kronor

Anna Rudin
Tidig reumatoid artrit: nya aspekter på patogenes och biomarkörer för behandlingssvar
4 800 000 kronor

Ingmar Skoog
Psykisk och kognitiv hälsa bland äldre. Relation till ålder, kön, födelsekohort, funktionsförmåga, kroppslig hälsa, genetiska, psykologiska, sociala och neurobiologiska faktorer
2 400 000 kronor

Lena Öhman
Sjukdomsmekanismer och prediktorer av sjukdomsförlopp och terapisvar hos patienter med kronisk inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
4 800 000 kronor

Läs mer

AV:

Sidansvarig: Pontus Sundén|Sidan uppdaterades: 2018-08-08
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?