Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Viveka Andersson - Förekomst och behandling av smärta samt interventioner som bidrar till förbättrat smärtomhändertagande hos patienter på sjukhus

Dissertation

Avhandling för filosofie doktorsexamen vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Opponent:
Docent Staffan Lundström, institutionen för onkologi-patologi, Karolinska institutet.

Betygsnämnd:
Docent Ewa-Lena Bratt, institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet

Docent Lars Ny, institutionen för kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet

Docent Dagmar Westerling, institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet


Ordförande för disputationsakten:
Docent Mona Ringdal, institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet

OBS!
Efter diskussion med vice ordförande för forskarutbildningen Ulf Yrlid och på grund av de extraordinära förhållanden avseende Covid-19 kommer disputationen imorgon att genomföras med respondent, opponent och betygsnämnd samt handledare närvarande men med auditoriet via länk (https://play.gu.se/media/0_x1bohu2q)

Frågor från auditoriet till doktoranden om avhandlingen kan ställas till ordförande för disputationsakten via e-mail mona.ringdal@fhs.gu.se så kommer jag som ordförande för disputationsakten att ställa dessa till doktoranden.

Date: 3/19/2020

Time: 1:00 PM - 4:00 PM

Categories: Health and Care Sciences

Location: Academicum, Medicinaregatan 3
hörsal Arvid Carlsson

Contact person: Irene Carlensberg

Page Manager: Elin Lindström Claessen|Last update: 8/8/2018
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?