Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Kankadeb Mishra - Characterizing the role of long non coding RNAs as epigenetic regulators in disease model

Dissertation

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, avd för medicinsk kemi och cellbiologi

Opponent:
Gernot Längst, Institute of Biochemistry, Genetics and Microbiology, University of Regensburg, Regensburg, Tyskland

Betygsnämnd:
Marcela Pekna, ordf i betygsnämnden, sekt för klinisk neurovetenskap,
Johan Jakobsson, inst för experimentell medicinsk vetenskap, Lunds universitet
Mattias Mannervik, inst för molekylär biovetenskap, Stockholms universitet

Date: 12/7/2017

Time: 1:00 PM - 4:00 PM

Categories: Medicine

Location: Medicinareberget, Medicinaregatan 1-11
Ragnar Sandberg

Contact person: Nyandia Wahome

Page Manager: Elin Lindström Claessen|Last update: 8/18/2016
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?