Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Health Metrics Seminar

Higher seminar

Health Metrics Seminar Series -
An invited speaker gives a short lecture within the field of health economics or statistics.

Theme: Statistics

Title:
Non-linear mixed effects models and dynamic systems

Outline (Swedish):
I många sammanhang kan vi inte direkt mäta de variabler som vi är intresserade av. I stället använder vi en (matematisk) modell som översätter mätdata till storheter som vi är intresserade av (modellens parametrar). Till exempel kan vi mäta kroppsvikt hos försöksmöss varje vecka under 8 veckor (8 mätningar per mus) under två olika dieter. I stället jämföra grupperna vid varje tidpunkt kan vi skapa en parameteriserad model för kroppsvikt tex w_i(t)=a_i*(1-exp(-k_i*t)), där a_i och k_i är den assymptotiska maxvikten respektive tillväxthastigheten hos en mus ¿i¿.

Vidare kan vi göra antaganden om fördelningen hos dessa parameterar. Istället för att skatta paret (a_i,k_i) för alla individer i de två grupperna så kan vi göra antaganden om att dessa är dragna ur en sannolikhetsfördening och istället skatta parametrarna för denna fördelning.

Kombinationen av dessa (icke-linära modeller och mixed effects modeller) kallas NLME och kan användas för att skatta populationsparametrar för modellen.

Specifikt skall vi se hur NLME fungerar när den icke-linjär modellen är lösningar till dynamiska system som används för att studera blodfetter.

Seminar will be held in English if required.
Welcome!

Lecturer: Dr Martin Adiels, Health Metrics

Date: 8/16/2017

Time: 10:30 AM - 11:30 AM

Categories: Research

Location: Medicinaregatan 18G, 3rd floor, Skagerak

Event URL: Read more about Health Metrics Seminar

Contact person: Ulf Strömberg

Page Manager: Elin Lindström Claessen|Last update: 8/18/2016
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?