Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Licentiatseminarium

Vid Sahlgrenska akademin antas man som regel till utbildning på forskarnivå med doktorsexamen som mål. I vissa fall kan man dock antas till utbildningen med licentiatexamen som mål. Om du är antagen till utbildning på forskarnivå med doktorexamen som mål men har för avsikt att avsluta dina studier med en licentiatexamen lämnar du in en avbrottsansökan och avslutar därmed dina studier.

Vid licentiatseminariet utses det inte någon opponent och det görs inte heller någon förhandsgranskning av uppsatsen som ligger till grund för seminariet. Vid licentiatseminariet ska en vetenskaplig uppsats (motsvarande studier om minst 60 högskolepoäng), med en uppläggning som en doktorsavhandling men med mindre omfång, föreligga. Uppsatsen sammanfattas och presenteras av doktoranden vid seminariet. I övrigt gäller samma regler som vid en disputation.

Anmälan om licentiatseminarium

Boka tid för seminariet genom att ringa utbildningshandläggare på akademikansliet, se kontaktinformation.

Notera att du, i samråd med din handledare, själv bokar lokal. 

Anmälan om licentiatseminarium ska skickas in till akademikansliet senast 6 veckor innan seminariet tillsammans med ett intyg undertecknat av doktoranden där det framgår att han eller hon ämnar avsluta sina forskarstudier med en licentiatexamen. Utöver anmälan och detta intyg ska även bilaga till anmälan, handledarintyg, samt en kort redogörelse för den vetenskapliga uppsatsen bifogas. Redogörelsen av den vetenskapliga uppsatsen skrivs av doktoranden. Se blanketter.

I anmälan om licentiatseminarium ger institutionen förslag till en betygsnämnd bestående av tre eller fem ledamöter med lägst docentkompetens. Minst en av ledamöterna ska utses bland lärarna vid ett annat lärosäte, det vill säga utanför Göteborgs universitet. Alla inblandade ska vara tillfrågade och ha accepterat uppdraget innan anmälan skickas in. Ta därför i god tid kontakt med berörda personer.

Handledare eller medförfattare kan inte ingå i betygsnämnden och ledamöter från den egna avdelningen/sektionen får inte vara i majoritet. Båda könen bör vara representerade i betygsnämnden och jävsreglerna ska beaktas. Institutionen ska även ge förslag till ordförande vid seminariet. Denna person får inte ingå i betygsnämnden eller vara handledare och jävsaspekten gäller även här. Se detaljerade anvisningar i rutindokument vid Sahlgrenska akademin.

Licentiatseminariet och examen

Betygsnämnden ska kontrollera etiska tillstånd. En av ledamöterna i nämnden undertecknar anmälan om godkänt licentiatseminarium där  det också ska framgå att jäv inte föreligger. Blanketten skickas till akademikansliet.

Institutionen ansvarar för kostnader i samband med seminariet och tryckningen av uppsatsen.

Efter godkänd, genomgången utbildning på forskarnivå för licentiatexamen utfärdas, efter ansökan från doktoranden, bevis över licentiatexamen. Se krav för licentiatexamen. Ansökan om licentiatexamen görs via examensenhetens hemsida.

Checklista inför anmälan

3 månader innan seminariet

Kontakta akademikansliet och boka tid för seminariet
• Boka lokal

Senast 6 veckor innan seminariet:

• Skicka in anmälan om licentiatexamen med tillhörande bilaga till akademikansliet
• Skicka in handledarintyg undertecknat av samtliga handledare samt doktorand
• Bifoga intyg (avbrottsansökan) från doktoranden om att avsluta utbildning på forskarnivå med licentiatexamen

3 veckor innan seminariet

• Institutionen utlyser licentiatseminariet.
• Huvudhandledaren ansvarar för att betygsnämnden får tillgång till licentiatuppsatsen och ingående artiklar/manuskript.

Efter seminariet

• Skicka in anmälan om godkänt licentiatseminarium till akademikansliet.
• Ansök om examen via e-formulär via examensenhetens hemsida.
 

Sidansvarig: Tanja Johansson|Sidan uppdaterades: 2016-03-03
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?