Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Allmän information

Bakgrund

Sahlgrenska akademin har som en strategisk satsning inrättat en femårig kombinerad utbildning till forskare och akademisk lärare i medicinsk basvetenskap. I lärarutbildningen ingår ämnesdidaktik och ämnesfördjupning inom ett av undervisningsområdena biokemi/cellbiologi/genetik, farmakologi, fysiologi, immunologi/mikrobiologi eller morfologi/utvecklingsbiologi.

Utbildningen bedrivs i första hand på heltid och ger en anställning som doktorand (80 %) och biträdande forskare (20 %). Utbildningen är i första hand tänkt för studerande från läkarprogrammet med sikte på en akademisk karriär. Tanken är att etablera en tydlig akademisk karriärväg för läkare via forskarutbildning och ämnesfördjupning i ett av de basvetenskapliga ämnena. Den kompetens man uppnår genom en sådan utbildning ger stora valmöjligheter och möjliggör bland annat en renodlad forskar- och lärarkarriär vid universitet. Den lägger också en bra grund för fortsatt utbildning till kliniker och en karriär som läkare och klinisk forskare vid universitetssjukhus. Genom att forskarutbildningen sker på heltid finns stora möjligheter till fördjupning och kompetensutveckling inom forskningen, vilket stärker konkurrenskraften som forskare inför den fortsatta karriären.Tidigare erfarenheter har visat att denna form av forskarutbildning har varit en utmärkt startpunkt för en framtida karriär som forskare och lärare inom biomedicin och klinisk medicin. En undersökning av 124 läkare som genomgick liknande program under åren 1985-1995 har visat att 49 % blivit kliniska professorer och överläkare, 28 % arbetar på chefsbefattningar inom industrin, 11 % arbetar utomlands och 11 % är heltidsforskande professorer i medicinsk basvetenskap. Bland de forskande läkare som uppbär de största forskningsanslagen i Göteborg (t ex vad avser s k ALF-anslag) har påfallande många denna bakgrund.

Varför behövs specialkompetens i medicinsk basvetenskap?

Tidigare hade merparten av lärarna/forskarna vid de prekliniska institutionerna läkarutbildning. Dessa kombinerade sin forskarutbildning med undervisning inom det aktuella ämnet, och kunde i denna sin undervisning på ett naturligt sätt integrera forskningsfrontens senaste rön med kliniska aspekter. Erfarenheten visar att många av de läkare som på heltid ägnat sig åt forskarutbildning och undervisning inom basal biomedicin under sin framtida verksamhet bidrar väsentligt till att säkerställa kvalitén på den kliniska forskningen.
På senare år har den relativa andelen av lärarna i de grundläggande medicinska ämnena som är läkare minskat. För att få en fortsatt god läkarutbildning och kunna erbjuda den önskade kopplingen mellan grundläggande biomedicin och klinik är det av vikt att öka denna andel. Sahlgrenska akademins förhoppning är att den nya utbildningen i medicinsk basvetenskap ska fylla detta behov.
 

Sidansvarig: Tanja Johansson|Sidan uppdaterades: 2013-11-06
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?