Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kliniskt träningscentrum

Utveckla klinisk skicklighet

Vid Kliniskt träningscentrum (KTC) på Sahl­grenska akademin får studenter från olika program på grundnivå och avancerad nivå möjlighet att träna praktiska färdigheter och utveckla klinisk skicklighet.

Genom att KTC erbjuder studenter från olika program möjlighet att träna enskilt eller till­sammans finns förutsättningar för att lära sig se såväl sitt eget som andras kompetens- och ansvarsområde och att se betydelsen av lag­arbete och samverkan mellan olika yrkesgrupp­er för att patientens hälsa, välbefinnande och säkerhet ska optimeras.

 

Färdighetsträning

Att i en lugn miljö träna sina färdigheter när det gäller exempelvis inläggning av perifer venkateter, intubering eller förlossning bör ge en ökad trygghet i mötet med patienten. Med video- eller ljudinspelningar kan bemötande, samtal och kommunikation tränas och utveck­las. Färdighetsträning kan också innebära att öva på att hantera medicinteknisk utrustning för till exempel sug- och syrgasbehandling eller hur man på bästa sätt hjälper patienter med basal hygien. Metodträningen skall vara evidensbaserad och kliniskt förankrad. Förut­om ”Handbok för hälso- och sjukvård” som är utgiven av förbundet Sveriges kommuner och landsting kommer aktuell litteratur inom respektive yrkesområde att ligga till grund för undervisningen. Exempel på andra pedagogis­ka hjälpmedel är e-böcker, filmer, simulatorer, datorer och anatomiska modeller.

Stor vikt läggs vid att rätt material och rätt hygienprinciper används vid träningen. KTC samarbetar därför med Regionservice i Västra Götaland för inköp av förbrukningsmaterial samt med Infektionshygien på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Utbildning och träning vid KTC ger därmed också kunskap om nya produkter och hygienrutiner.

Adjunkter, lektorer, amanuenser och kliniskt verksam personal ansvarar för undervisningen vid KTC.

KTC består av flera plan i hus 3 vid Hälsovet­arbacken. Arbetsterapeutprogrammet har sin träningslokal i plan 0. Där kan man till exem­pel träna på att göra aktivitetsanalys och ortoser. Där förekommer också kreativa aktiviteter.

På plan 1 kan man som blivande sjukgymnast träna rörelse- och hållningsanalys, undersök­ningar av leder, muskler och nerver, kondi­tionsträning, anpassad fysisk träning och avslappning.

På plan 2 finns en vårdavdelning med fyra vårdrum, sköljrum, avdelningsexpedition, kök och förråd, ett akutrum och en operations­sal. Här kan alla studenter träna till exempel basal omvårdnad, hygienrutiner, förflyttningar, venprovtagning, injektionsgivning eller suturering.

I akutrummet ges utbildning i hjärt-lungräddning, basal-HLR, D-HLR med defibrilering, HLR för sjukvårdspersonal S-HLR, barn-HLR avancerad A-HLR för vuxna och barn.

I medicinsk scenarioträning med simulatordocka tränas studenter i akutomhändertagande av svårt skadad/sjuk patient efter ABCDE-konceptet.

Drop-in träning

I sal 3213 kan du i lugn och ro träna olika moment inom hälso- och sjukvård. Det finns utrustning att tillgå och du kan här träna sådana moment som du fått undervisning eller instruktion i. Du kan t ex träna:

* Aseptiskt teknik

* Blodtryckstagning

* Basal-HLR

* Basal omvårdnad

* Ergonomi och förflyttningsteknik

* Venprovtagning på attrapp

* Injektioner: subkutana och instrmuskulära på attrapp

* Enteral sonsättning

* Oxygenbehandling

* Sugbehandling

* Perifer venkateter (PVK) på attrapp

* Intravenös injektion på attrapp

* Katetrisering på attrapp

Kontaktinformation

KTC Hälsovetarbacken 
Hus 3 vån 2
KTC-ansvariga
Lena Oxelmark
Avdelningschef, universitetslektor
Tfn 031-786 60 89
Karin Johansson
Anestesisjuksköterska/samordnare KTC 
Tfn 031-786 33 71
Camilla Weidestam 
Undersköterska
Tfn 031-786 60 19
Expeditionens öppettider:
måndag-torsdag kl. 9-16
Giltligt passerkort med kod gäller efter kl 17.00 samt under helgen. Dagtid bedrivs schemalagd träning inom olika program på KTC.

Träna på egen hand

Du som student kan komma och träna diverse olika moment på KTC, sal 3118, 3213 samt 7013 är tillgängliga för studenter och möjliggör självständig träning. För mer info, se bifogat dokument

Kom och träna på KTC

Sidansvarig: Malin Lindberg|Sidan uppdaterades: 2016-09-05
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?