Till startsida
Webbkarta

Ett nationellt centrum för information om ovanliga diagnoser

Informationscentrum för ovanliga diagnoser är en nationell resurs för alla som söker information om ovanliga sjukdomar. På uppdrag av Socialstyrelsen ansvarar vi för produktion och uppdatering av Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser. Databasen har utförlig kvalitetssäkrad information om drygt 300 sjukdomar och riktar sig såväl till personer som själva har en ovanlig diagnos och deras närstående, som till personal inom till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola och myndigheter.

Informationscentrum svarar även på frågor om ovanliga sjukdomar samt ger råd om vart man kan vända sig och förmedlar kontakter inom området.

Ovanliga diagnoser
Ovanliga sjukdomar är i stor utsträckning också okända sjukdomar. Behovet av kunskap är därför stort. De svenska kriterierna för att en diagnos ska betecknas som ovanlig är att sjukdomen finns hos högst 100 personer per miljon invånare och leder till omfattande funktionsnedsättning. Hit hör en mängd olika sjukdomar och även om varje diagnos är sällsynt är det sammantaget ett stort antal människor i Sverige som är berörda.

Socialstyrelsens kunskapsdatabas
Diagnosbeskrivningarna i databasen produceras i samarbete med ledande medicinska specialister och i samverkan med intresseorganisationer för brukare. Texterna uppdateras regelbundet och ytterligare diagnoser tillkommer kontinuerligt. Varje diagnostext innefattar förekomst, symtom, diagnostik, behandling, resurser, intresseorganisationer, forskning och referenslitteratur. Till varje diagnos finns även en sammanfattande folder som kan laddas ned.

Till Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser


 En växande databas för ovanliga diagnoser


Nu finns det över 300 diagnoser beskrivna i Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga sjukdomar. För produktionen står Informationscentrum för ovanliga diagnoser vid institutionen för kliniska vetenskaper.
Läs mer i Akademiliv

 

 


 

 

Kontaktinformation

Informationscentrum för ovanliga diagnoser

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Box 422, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Medicinaregatan 8 B

Telefon:
031-786 5590

Fax:
031-786 5591