Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Universitetslektorer vid Sahlgrenska akademin

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Å|Ä|Ö

A

ABRAHAMSSON Ingemar OD, f. 1953
universitetslektor i parodontal implantatforskning 2003-01-01--
anställningen är förenad med befattning som övertandläkare
vid Folktandvården Västra Götaland

ADIELS Martin PhD, f. 1976
universitetslektor i hälsovetenskaplig statistik
2015-02-01--

AHLBERG Karin MD,  f. 1965
universitetslektor i vårdvetenskap med inr mot omvårdnad
2008-03-01--
anställningen är förenad med befattning som sjuksköterska
vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

ALI Lilas MD, f. 1981
universitetslektor i omvårdnad 2017-02-01 -- 
anställningen är förenad med befattning som sjuksköterska vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

ALMSTÅHL Annica OD, f. 1973
universitetslektor i oral hälsa 2010-08-01 —
anställningen är förenad med befattning som tandhygienist vid Folktandvården Västra Götaland

ALSTAD Torgny OD, f. 1955
universitetslektor i oral rehabilitering 2013-01-01 --
anställningen är förenad med befattning som övertandläkare
vid Folktandvården, Västra Götaland

ANDERSSON Christina MD, f. 1955
universitetslektor (vikariat) i arbetsterapi 170101-170831

ANDINÉ Peter MD PhD f.1965
Universitetslektor i rättspsykiatri med inriktning mot experimentell neurobiologi, förenad med befattning som överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset 2015-02-01--

ASCHER Henry MD, f. 1953
universitetslektor i folkhälsovetenskap 2013-07-01--

AXELSEN Mette FD, f. 1965
universitetslektor i klinisk näringslära 2004-11-01--

AXELSSON Åsa FD, f. 1955
universitetslektor i omvårdnad 2004-01-01--
anställningen är förenad med befattning som sjuksköterska
vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

B

BEHRNS Ingrid MD, f. 1961
universitetslektor i logopedi med inriktning mot
språkstörningar hos vuxna 2010-04-01--

BENGTSSON Ulrika FD, f. 1972
universitetslektor i omvårdnad med inriktning mot primärvård
2016-06-01-- 

BERG Linda FD, f. 1961
universitetslektor i omvårdnad 2011-05-01 --
anställningen är förenad med befattning som sjuksköterska vid Kungälvs sjukhus.

BERGLUND Helene, FD, f. 1957
universitetslektor i omvårdnad 2014-11-01

BERTÈUS FORSLUND Heléne f. 1952, universitetslektor i klinisk nutrition 2013-11-01--

BERTZ Fredrik, f. 1979
universitetslektor (vikariat) i klinisk nutrition 161101-170131

BILLSTEDT Eva FD,  f. 1961
universitetslektor i psykologi med inriktning mot barn-
och ungdomspsykiatri 2013-02-01 --
anställningen är förenad med befattning som psykolog
vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

BJÖRCK Lena MD, f. 1959
universitetslektor i omvårdnad med inriktning mot
symptom och hälsa 2015-01-01 --
anställningen är förenad med befattning som sjuksköterska
vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

BJÖRK BRÄMBERG Elisabeth PhD, f. 1971
universitetslektor i omvårdnad med inriktning mot hemsjukvård/primärvård 2017-01-01 

BRATT Ewa-Lena MD, f. 1970
universitetslektor i omvårdnad med inriktning mot vård i samband med akuta och kritiska tillstånd 2016-04-01 --
anställningen är förenad med befattning som sjuksköterska
vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

BROGREN Helén MD, f. 1977
universitetslektor (vik) i biomedicinsk laboratorievetenskap med inriktning mot klinisk kemi och hematologi
2017-01-01--2017-08-31

BÅNG Angela FD, f. 1964
Universitetslektor i omvårdnad 2016-07-18-- 


C

CARLÉN Anette FD, f. 1950
universitetslektor i oral mikrobiologi 2011-05-01--

CASTELLHEIM Albert MD, f. 1961
universitetslektor i pediatrisk anestesiologi och intensivvård
2012-03-01--
anställningen är förenad med befattning som överläkare vid
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

CIDER Åsa MD, f. 1960
universitetslektor i fysioterapi med särskild inriktning mot
hjärtsvikt och fysisk träning 2010-03-01--

CLAESSON Lisbeth MD, f. 1955
universitetslektor i arbetsterapi 2006-12-01 --

D

DAHLBERG Helena FD, f. 1980
universitetslektor i humanvetenskap med inriktning kvalitativ
metodik 2017-08-14--

DAKA Bledar MD, f. 1976
universitetslektor i allmänmedicin, förenad med befattning som distriktsläkare inom Närhälsan 2017-03-01-- 

DANIELSSON Anna MD, f. 1957
universitetslektor i fysioterapi med inriktning mot neurologi, särskilt strokerehabilitering 2012-09-01--

DELLENBORG Liselott FD, f. 1966
universitetslektor i samhällsvetenskap med inriktning mot vård 2014-02-24 --

DENCKER Anna FD, f. 1956
universitetslektor i omvårdnad 2015-12-01--

DERKS Jan OD, f. 1977
universitetslektor i parodontologi med särskild inriktning mot registerforskning inom sjukdomar i parodontala och peri-implantära vävnader  2017-05-01--
anställningen är förenad med befattning som övertandläkare vid Folktandvården Västra Götaland

E

EBRAHIMI Zahra MD, f. 1972
universitetslektor i omvårdnad 2016-02-10 --

EK Joakim f. 1971
universitetslektor i fysiologi, särskild perinatalfysiologi
2017-07-01--

EKESTUBBE Annika OD, f. 1953
universitetslektor i oral och maxillofacial radiologi 2001-03-01--
anställningen är förenad med befattning som bitr övertandläkare vid Folktandvården Västra Götaland

EKLUND Kajsa FD, f. 1952
universitetslektor i arbetsterapi 2008-12-01--

EKMAN Agneta FD, f. 1961
unversitetslektor i farmakologi 2012-06-01--

EKMAN Anna f. 1967
universitetslektor i hälsovetenskaplig statistik
2015-07-01--

ELDEN Helen MD, f. 1959
universitetslektor i reproduktiv och perinatal hälsa
2013-01-01--

ENGSTRÖM My MD, f. 1977
universitetslektor i omvårdnad med inriktning mot kirurgisk vård
2017-09-01-- 

ERICHSEN ANDERSSON Annette FD, f. 1966
universitetslektor i omvårdnad 2016-10-01-- --
anställningen är förenad med befattning som specialistsjuksköterska vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

ERIKSSON Anna f. 1971
universitetslektor i klinisk farmakologi förenat m bef som överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
2011-07-01--

ESPMARK Ann-Kristin MD,  f. 1952
universitetslektor i audiologi med inriktning mot audiologisk
rehabilitering 2010-05-01--
anställningen är förenad med befattning som audiom vid
Habilitering och hälsa, Västra Götalandsregionen

F

FAGMAN Henrik MD, f. 1975
universitetslektor i patologi 2017-02-01--
anställningen är förenad med befattning som specialistläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

FALK Hanna FD, f 1977
universitetslektor i omvårdnad 2014-07-01 --

FATAHI Nabi, MD, f. 1961
universitetslektor i radiografi 2012-04-01 --

FRANKE STENPORT Victoria MD, f. 1970
universitetslektor i oral protetik 2012-06-01--
anställningen är förenad med befattning som övertandläkare
vid Folktandvården, Västra Götalandsregionen


G

GRÜNER SVEÄLV Bente f. 1956
universitetslektor i biomedicinsk laboratorievetenskap inriktning klinisk fysiologi 2016-01-01 -- 

GUSTAFSSON Susanne f. 1963
universitetslektor i arbetsterapi 2016-11-01-- 

GUTKE Anneli MD, f. 1967
universitetslektor i fysioterapi med intriktning mot kvinnors hälsa
2014-09-30--
 

H

HAMMAR Ingela MD, f.1964
universitetslektor i fysiologi 2013-07-01--

HANGE Dominique MD, f. 1963
universitetslektor i allmänmedicin  
2017-01-01--
anställningen är förenad med befattning som distriktsläkare inom Närhälsan

HANSSON OLOFSSON Elisabeth MD, f. 1954
universitetslektor i omvårdnad med inriktning mot perioperativ vård 2009-04-01--
anställningen är förenad med befattning som sjuksköterska vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

HASSÈUS Bengt, OD PhD, f. 1955
universitetslektor i oral medicin och oral patologi
2017-01-01-- 
anställningen är förenad med befattning som övertandläkare vid Folktandvården, Västra Götaland

HASSLER Sven, MD, f. 1963
universitetslektor i folkhälsovetenskap 2017-07-01--2018-06-30

HEDENRUD Tove FarmD, f. 1967
universitetslektor i samhällsfarmaci 2003-07-01--

HELLGREN Johan MD, överläkare, f. 1965
universitetslektor i öron-, näs- och halssjukdomar
2010-03-22--

HENNING ABRAHAMSSON Kajsa OD, f. 1956
universitetslektor i odontologi med inriktning mot oral hälsa
2003-09-01--
anställningen är förenad med befattning som tandhygienist
vid Folktandvården Västra Götaland

HENOCH Ingela FD, f. 1956
universitetslektor i omvårdnad med inriktning mot
lärande och ledarskap 2012-10-15--

HESSE Camilla MD, f. 1969
universitetslektor i biomedicinsk laboratorievetenskap
2011-03-01--

HESSLE Christina MD, f. 1966
universitetslektor i affärsskapande och entreprenörskap inom biomedicin
2017-04-01--

HOLMGREN Eva f. 1972
universitetslektor i fysioterapi 2015-04-19

HOLMGREN Kristina  MD,  f. 1955
universitetslektor i arbetsterapi med särskild inriktnnig mot rehabilitering till arbete med hansyn till arbetsförmåga
2011-08-08--

HOLTER Herborg MD f. 1960
universitetslektor i reproduktiv och perinatal hälsa 
2017-08-14--

HUNSBERGER Monica f. 1973
universitetslektor i folkhälsovetenskap 2017-04-01--

HÅKONSEN HELLE PhD, f. 1980
universitetslektor i samhällsfarmaci 2016-07-11-- 

HÄGGBLOM KRONLÖF Greta MD, f. 1961
universitetslektor i arbetsterapi 2017-08-01--
 

I

J

JAKOBSSON Sofie FD, f. 1968
universitetslektor i omvårdnad 2016-05-01-- 

JAKOBSSON UNG Eva FD,  f. 1960
universitetslektor i omvårdnad med inriktning mot
utvärderings- och kvalitetsarbete inom hälso- och sjukvård
2009-12-01--
anställningen är förenad med befattning som verksamhetsut-
vecklare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

JANGSTEN Elisabeth FD, f. 1954
universitetslektor i reproduktiv och perinatal hälsa 2015-09-01--

JANSSON Inger FD, f. 1964
universitetslektor i omvårdnad med inriktning mot symtom och hälsa 
2014-01-20-- 

JENHOLT NOLBRIS Margaretha FD, f. 1956
universitetslektor i omvårdnad 2015-07-15--
anställningen är förenad med befattning som sjuksköterska vid 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2017-07-01--

JERNÅS Margareta MD, f. 1961
universitetslektor i biomedicinsk laboratorievetenskap med inriktning mot klinisk kemi 2014-08-01--

JILDENSTÅL Pether  MD, f. 1970
universitetslektor i omvårdnad 2015-08-01--
anställningen är förenad med befattning som sjuksköterska vid
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

JOHANSSON Lena MD, f. 1972
universitetslektor i omvårdnad med inriktning mot psykiatrisk vård
2016-08-01--

JOHANSSON Lotta FD, f. 1965
universitetslektor i omvårdnand 2017-01-01--
anställningen är förenad med befattning som sjuksköterska vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

JOHANSSON Malin MD, f. 1971
universitetslektor i biomedicinsk laboratorievetenskap med
inriktning mot biokemi 2016-05-01-- 

JONASSON Peter f. 1969
universitetslektor i endodonti, förenad med befattning som övertandläkare vid Folktandvården, Västra Götaland
2012-01-01

JOHNSSON Åse MD, f. 1966
universitetslektor i radiologi 2014-02-01--
anställningen är förenad med befattning som överläkare vid
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

JOOD Katarina MD, f. 1966
universitetslektor i neurologi, särskilt klinisk strokeforskning
2016-12-01--

K

KARLSSON Elin, f. 1978
universitetslektor i läkemedelsmetabolism 2012-07-01--

KJELLER Göran  OD,  f. 1962
universitetslektor i oral och maxillofacial kirurgi 2009-03-15
anställningen är förenad med befattning som övertandläkare vid
Folktandvården Västra Götaland

KOINBERG Inga-Lill MD, f. 1955
universitetslektor i omvårdnad med inriktning mot onkologisk vård
2009-04-01--
anställningen är förenad med befattning som sjuksköterska vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

KVIST Thomas OD, f. 1959
universitetslektor i endodonti 2009-01-01--
anställningen är förenad med befattning som övertandläkare
vid Folktandvården Västra Götaland

KÄHÄRI Kim  MD, f. 1957
universitetslektor i audiologi med inriktning mot fluktuerande
hörselnedsättning 2010-05-01--
anställningen är förenad med befattning som audionom vid
Habilitering och hälsa, Västra Götalandsregionen

KÖLBY Lars  MD, f. 1963
universitetslektor i plastikkirurgi med inriktning mot kraniofacial kirurgi 2015-03-01--
anställningen är förenad med befattning som överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 

L

LAGERBERG Tove f. 1965, universitetslektor i logopedi
2014-05-01-- 

LAGERQUIST Marie MD, f. 1975
universitetslektor i molekylär endokrinologi, särskilt osteoimmunologi
2013-11-01--

LAGSTRÖM Annica FD, f. 1958
universitetslektor i vårdpedagogik 2012-07-01--

LARSSON Erik MD, f. 1975
universitetslektor i bioinformatik, särskilt storskalig sekvensanalys av DNA och RNA 2013-03-07--

LENNERLING Annette MD, f. 1963
universitetslektor i omårdnad 2017-08-01--

LIDÉN Eva MD, f. 1955
universitetslektor i omvårdnad med särskild inriktning mot distriktssköterskans område 2009-03-01--

LIND Marcus MD, f. 1976
universitetslektor i diabetologi 2017-02-01--
anställningen är förenad med befattning som överläkare inom
NU-sjukvården

LINDBERG Erika MD, f. 1976
universitetslektor i biomedicinsk laboratorievetenskap
2013-01-01--

LINDQUIST Birgitta OD, f. 1952
universitetslektor i cariologi 1998-07-01--

LINDQVIST Helen TeknDr, f. 1977
universitetslektor i livsmedelsvetenskap med inriktning mot
biokemi 2012-04-01--

LITH Agneta  OD, f. 1954
universitetslektor i oral och maxillofacial radiologi 2010-01-01--
anställningen är förenad med befattning som övertandläkare vid
Folktandvården Västra Götaland

LUND Henrik OD, f. 1975
universitetslektor i oral och maxillofacial radiologi, förenad med befattning som övertandläkare vid Folktandvården, Västra Götaland
2015-07-01-- 

LUNDGREN Ted OD, f. 1959
universitetslektor i pedodonti 2016-10-15--
anställningen är förenad med befattning som övertandläkare vid
Folktandvården, Västra Götaland

LUNDÈN Maud FD, f. 1959
universitetslektor i radiografi 2017-04-01--

LÖVE Jesper MD, f. 1974
universitetslektor i folkhälsovetenskap 2016-10-01

M

MAGNUSSON Ann-Sofie FD, f.1962
Universitetslektor i omvårdnad med inriktning mot psykiatrisk vård
2014-11-17--

MIAO JONASSON Junmei MD, f. 1972
universitetslektor i folkhälsovetenskap 2015-05-01--

MIKKELSEN Andrea, MD, f. 1962
universitetslektor i klinisk nutrition 161201-170531

MILLER-PODRAZA Halina f. 1948
universitetslektor i medicinsk biokemi 2014-07-01--

MINISCALCO MATTSSON Carmela MD, f. 1963
universitetslektor i logopedi med särskild inriktning mot språk-
störningar hos barn och ungdom 2009-05-01--
anställningen är förenad med befattning som logoped vid Sahl-
grenska Universitetssjukhuset

MOLLBERG Margareta MD, f. 1953
universitetslektor i reproduktiv och perinatal hälsa 2011-11-01--

MOSLEMI Ali-Reza MD, f. 1960
universitetslektor i biomedicinsk laboratorievetenskap med inriktning mot klinisk patologi 2014-08-01--

MÅRTENSSON Lena FD, f. 1953
universietslektor i arbetsterapi 2008-12-01--

MÖLNE Johan MD, f. 1958
universitetslektor i patologi 2011-10-01--
anställningen är förenad med befattning som specialistläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

N


NELLGÅRD Bengt MD, f. 1956
universitetslektor i anestesiologi och intensivvård 2013-08-01--
anställningen är förenad med befattning som specialistläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

NIELSEN Susanne MD, f. 1969
universitetslektor i omvårdnad med inriktning mot handledning, förenad med befattning som sjuksköterska vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
2016-08-01 –

NILSSON Christina FD, f. 1959
universitetslektor i omvårdnad 2016-01-01--

NILSSON Staffan FD, f. 1956
universitetslektor i omvårdnad 2017-04-01--

NILSSON Stefan FD, f. 1972
universitetslektor i omvårdnad med inriktning
mot pediatrisk omvårdnad 2013-08-01--

NILSSON Thomas FD, f. 1954
universitetslektor i psykologisk bedömning inom rättspsykiatri 2011-10-01--

NOVAK Masuma PhD f.1969
universitetslektor i medicinsk vetenskap med inriktning mot vård
2015-01-01--

O

OLAUSSON Sepideh FD, f. 1972
universitetslektor i omvårdnad 2015-09-01--

OLAYA-CONTRERAS Patricia f. 1964
universitetslektor i omvårdnad 2016-11-15--

OLSSON Lars-Eric MD, f. 1951
universitetslektor i omvårdnad med inriktning mot kirurgisk
vård 2009-10-01--
anställningen är förenad med befattning som sjuksköterska vid
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

OMEROVIC Elmir FD, f. 1968
universitetslektor i kardiologi, förenad med befattning som specialistläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
2016-06-01-- 

OTTENVALL HAMMAR Isabelle MD, f. 1984
universitetslektor (vikariat) i arbetsterapi 170101-170831

OXELMARK Lena MD, f. 1958
universitetslektor i omvårdnad med inriktning mot symptom, hälsa
och vård 2011-08-29--
anställningen är förenad med befattning som sjuksköterska vid
Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

OZANNE Anneli MD, f. 1978
universitetslektor i omvårdnad 2015-05-01--
anställningen är förenad med befattning som sjuksköterska vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

P

PATEL Harshida PhD, f. 1958
universitetslektor i omvårdnad med inriktning mot vård av äldre
2013-11-01--

PERSSON Christina MD, f. 1959
universitetslektor i logopedi med inriktning mot talstörningar hos barn 2012-01-01--
anställningen är förenad med befattning som logoped vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

PERSSON Lars-Olof FD, f. 1951
universitetslektor i vårdvetenskap med inriktning mot kvantitativ metod
2017-04-01--2017-09-30

PETTERSSON Lars-Gunnar MD, f. 1965
universitetslektor i neurofysiologi med inriktning mot voluntär motorik; spinala nätverk och rörelseanalys 2003-02-01--

PETTERSSON Monica FD, f. 1963
universitetslektor i omvårdnad 2011-12-01--
anställningen är förenad med befattning som sjuksköterska vid
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, verksamhetsomr kärt-thorax

PREMBERG Åsa FD, f. 1955
universitetslektor i omvårdnad 2014-08-25

R

RINGDAL Mona MD, f. 1955
universitetslektor i omvårdnad 2017-01-01--
anställningen är förenad med befattning som sjuksköterska vid
Kungälvs Sjukhus

ROBERTSON Agneta OD, f. 1954
universitetslektor i pedodonti 2002-11-01--
anställningen är förenad med befattning som övertandläkare vid Folktandvården Västra Götaland

ROMEO Stefano PhD, f. 1976
universitetslektor i molekylär och klinisk medicin, förenad med befattning som specialistläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
2015-10-01--

ROSBERG Susanne FD, f. 1951
universitetslektor i fysioterapi 2000-07-01--

ROSENGREN Kristina FD, f. 1963
universitetslektor i vårdpedagogik med inriktning mot
organisation, lärande och ledarskap 2013-08-12--

S

SABEL Carolina (Nina) f. 1973
universitetslektor i pedodonti 2017-01-01--
anställningen är förenad med befattning som övertandläkare vid
Folktandvården, Västra Götaland

SADEGHI André MD, f. 1967
universitetslektor i audiologi 2013-04-01--
anställningen är förenad med befattning som audionom vid Hörsel- och dövverksamheten, Habilitering och Hälsa, Västra Götalandsregionen

SALDERT Charlotta FhD, f. 1966
universitetslektor i logopedi med särskild inriktning mot neurologopedi 2017-05-01--

SCHMIDT Caroline MD, f. 1966
universitetslektor i biomedicinsk laboratorievetenskap med
inriktning mot klinisk fysiologi - 2016-07-01--

SIMARK MATTSSON Charlotte OD, f 1955
universitetslektor i kariologi 2014-06-01--
anställningen är förenad med befattning som övertandläkare vid Folktandvården Västra Götalandsregionen

SKOOGH ERICSSON Jessica OD, f. 1971
universitetslektor i oral hälsa 2015-03-01--

SLINDE Frode MD, f. 1973
universitetslektor i klinisk näringslära, särskilt medicinsk
nutritionsbehandling 2009-04-01--

SMITS Anja MD, f. 1959
universitetslektor i neurologi med särskild inriktning mot neuro-onkologi, förenad med befattning som överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2017-02-01-- 

SPARUD LUNDIN Carina FD, f. 1964
universitetslektor i omvårdnad med inriktning mot symptom,
hälsa och vård 2011-11-15--

STENMAN Jane OD, f.1955
universitetslektor i oral hälsa 2013-05-01--
anställningen är förenad med befattning som tandhygienist
vid Folktandvården, Västra Götaland

STRANG Susann f. 1953
universitetslektor i omvårdnad med inriktning mot etiska och existentiella frågor, förenad med befattning som sjuksköterska vid Angereds Närsjukuset

SVANBORG Per f. 1978
universitetslektor i tandteknik 2017-04-01--

SVENSSON Per-Arne PhD, f. 1969
universitetslektor i medicinsk vetenskap med inriktning mot
anatomi och fysiologi 2016-09-01-- 

T

THÖRN Sven-Egron MD, f. 1954
universitetslektor i anestesiologi och intensivvård 2015-01-12--
anställningen är förenad med befattning som överläkare
vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 U

ULIN (fd. DUDAS) Kerstin, f. 1963
universitetslektor i vårdpedagogik med inriktning mot handledning, förenad med befattning som sjuksköterska vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2014-04-01--

W

WALLENGREN Catarina FD, f. 1968
universitetslektor i omvårdnad med inriktning mot implementering av personcentrerad vård 2017-07-01--

WARRÈN STOMBERG Margareta MD, f. 1946
universitetslektor i omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård
170201-170731

WELANDER Maria OD, f. 1960
Universitetslektor i parodontologi med särskild inriktning mot diagnostik och behandling av sjukdomar i parodontala och peri-implantära vävnader, förenad med befattning som övertandläkare vid Folktandvården Västra Götaland 2017-05-01--

WENTZ Elisabet MD, f. 1964
universitetslektor i barn- och ungdomspsykiatri, med särskild inriktning mot neuropsykiatri, utvecklingsneurologi och anorexi, förenad med befattning som specialistläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012-07-01-- 

WERNSTEDT ASTERHOLM Ingrid f. 1978
universitetslektor i fysiologi, särskilt fettvävsremodellering och metabol flexibilitet 2017-07-01--

WESSMAN Catrin FD, f. 1972
universitetslektor i hälsovetenskaplig statistik 2014-08-01--

WESTERLUND Anna  OD,  f. 1970
universitetslektor i ortodonti 2011-08-19--
anställningen är förenad med befattning som övertandläkare
vid Folktandvården Västra Götalandsregionen

WIDE BOMAN Ulla FD, f. 1964
universitetslektor i odontologisk psykologi 2012-07-01--
anställningen är förenad med befattning som psykolog
vid Folktandvården Västra Götalandsregionen

WIGERT Helena  FD, f. 1960
universitetslektor i omvårdnad med inriktning mot hälso- och
sjukvård för barn och ungdom 2010-03-01--
anställningen är förenad med befattning som sjuksköterska vid
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

WIJK Helle FD, f. 1958
universitetslektor i omvårdnad 2004-01-01--
anställningen är förenad med befattning som sjuksköterska vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

WOLF Axel f. 1981
universitetslektor i Omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård
2013-11-01-- 

Y

YRLID Ulf doktor i medicinsk vetenskap, f. 1971,
universitetslektor i slemhinnors immun- och mikrobiologi 2013-12-01-- 

Z

Å

ÅHLSTRÖM Linda f. 1969, universitetslektor i omvårdnad med inriktning mot organisation och ledarskap 2016-02-01 -- 

ÅSBERG JOHNELS  Jakob FD, f. 1978
universitetslektor i logopedi med inriktning mot psykologi och forskningsmetodik inom logopedisk verksamhet 2013-12-01 --

Ä

ÄBELÖ Angela FarmD, f. 1964
universitetslektor i farmakokinetik och farmakodynamik
2010-06-01 --

Ö
 

ÖHMAN Lena PhD, f. 1967
universitetslektor i immunologi
2016-08-01-- 

Sidansvarig: Pernilla Kramer|Sidan uppdaterades: 2017-07-13
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?