Till startsida
Webbkarta

Brevmallar

Utseende på skrivelser och dokument är en viktig del av fakultetens identitet. Det är därför av vikt att dessa utforma på ett professionellt och trovärdigt sätt. Ett sätt att säkerställa det är att alla medarbetare i sin korrespondens både inom och utom fakulteten använder dokument baserade på en gemensam mall.

Det finns två typer av brevmallar att tillgå. Fötryckt brevpapper som primärt ska användas vid formella kontakter utanför GU och wordmallar som utnyttjas vid personliga kontakter.

Personlig brevmall

Den personliga brevmallen är avsedd att användas på din dator. Mallen är utformad att användas i Microsoft Word och ska fungera på både Mac och PC. Varje brevmall finns i en engelsk och en svensk version.

Följande brevmallar ska användas inom Sahlgrenska akademin:

 • Institutionen för biomedicin
 • Institutionen för kliniska vetenskaper
 • Institutionen för medicin
 • Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
 • Institutionen för odontologi
 • Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
 • Wallenberg laboratoriet
 • Core Facilities
 • Sahlgrenska akademin

 

Mallen består av ett sidhuvud (fredad zon 55mm från papprets övre kant) och en sidfot innehållande institutionens webbadress. Sidhuvdet innehåller fakultetens brevhuvudsbild i svart färg. Sidhuvud och sidfot är låsta och får ej ändras.

Kontaktinformation

Följande kontaktinformation ska finnas i brevet (minimikrav);

 • Institution
 • Avdelning, sektion eller motsvarande
 • Namn
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • E-postadress

 

Hämta brevmall

Protokoll och dylikt

Har du behov av en mall för andra typer av dokument till exempel protokoll eller intyg kan du använda brevmall blank (under Sahlgrenska akademin) som utgångspunkt. Mallen innehåller endast logotypen i sidhuvudet.

Förtyckt brevpapper

Det förtryckta brevpapper består av sidhuvud innehållande fakultetens brevhuvudsbild med sigillet i blått och sidfot bestående av en skiljelinje och kontaktinformation.

Förtryckt brevpapper beställs från de två upphandlande tryckerierna för kontorstryck. Brevpappret kan beställas med eller utan sidfot. Kontaktinformationen i sidfoten kan vara på antingen svenska, engelska eller tvåspråkig.

För praktisk information kring beställningar av förtryckt brevpapper se; dinsida.gu.se/grafiskprofil/kontormaterial/bestall/

Hämta brevmallar

Brevmallar (åtkomst endast via GU:s nät)

Kontaktperson

Har du frågor när det gäller den grafiska identiteten, logotyper eller brevmallar kontakta
Johan Thompson
Tel 786 3287

Till sidans topp