Till startsida
Webbkarta

8. Medarbetarsamtal - checklista för chef och medarbetare

2009-05-01

Lista med frågor avsedda som stöd och förberedelse inför medarbetarsamtalet - Lämnas till medarbetaren i god före samtalet

Checklista medarbetarsamtal

Performance review / Checklista engelsk version

Blankett för sammanfattning av samtalet:

Sammanfattning medarbetarsamtal

Performance review summary / sammanfattning engelsk version

Checklista för medarbetsarsamtal speciellt avsedd för doktorander:

Medarbetarsamtal doktorander

Performance review postgraduate student / medarbetarsamtal doktorander engelsk version

Kontaktinformation

Kristin Martinsson

Sahlgrenska akademins kansli, Box 400, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Medicinaregatan 3

Telefon:
031-786 38 60