Till startsida
Webbkarta

Sjukhusfysikerprogrammet i Göteborg bäst i landet

Nyhet: 2012-11-14

Som enda lärosäte i Högskoleverkets utvärdering får sjukhusfysikerprogrammet och masterprogrammet i medicinsk strålningsfysik vid Göteborgs universitet högsta betyg. Övriga lärosäten delar en god andraplats.

– Det är naturligtvis jätteroligt för oss. Jag tror att utvärderingen speglar att vi har en bra interaktion mellan den akademiska och kliniska verksamheten; där vi har många engagerade kliniska sjukhusfysiker,och andra personalkategorier som är lärare under utbildningen. Jag vill särskilt berömma alla våra doktorander som med liv och lust hjälper våra studenter, säger professor Peter Bernhardt, studierektor vid avdelningen för radiofysik.

Examensarbete väger tungt
Högskoleverkets utvärderingssystem lägger stor vikt vid granskning av studenternas examensarbeten. Andra underlag är lärosätenas självvärderingar, enkäter till tidigare studenter och studenternas erfarenheter från utbildningen.
– Vi satsar mycket på att studenterna ska bli duktiga på att laborera, skriva rapporter, granska vetenskapliga studier och att genomföra muntliga presentationer. En annan styrka är att vi har en röd tråd i utbildningarna, där kurserna följer på varandra på ett genomtänkt sätt, säger Peter Bernhardt.

I sin bedömning skriver Högskoleverket bland annat att de självständiga examensarbetena av studenter vid Sahlgrenska akademin visar på en god förståelse för betydelsen av sambandet mellan vetenskap och yrkesutövning, att lärarstaben har både god vetenskaplig och klinisk kompetens, samt att lärarna för masterprogrammet samtliga är aktiva forskare, vilket skapar förutsättning för studenterna att få fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.

Ekonomisk belöning väntas
Det fina betyget från Högskoleverket innebär att Göteborgs universitet belönas med ökat anslag, en kvalitetspeng. Det är oklart hur stor summa det rör sig om, men rektor har tidigare meddelat att kvalitetsmedlen ska gå till fakulteterna. Sjukhusfysikerprogrammet ges av både den naturvetenskapliga fakulteten och av Sahlgrenska akademin. Det är en femårig utbildning där de två första åren har en mer teoretisk inriktning. De extra resurserna skulle kunna skapa bättre förutsättningar för att introducera nya studenter till sjukhusfysikers kliniska verklighet, hoppas Peter Bernhardt:
– Redan idag möter vi nya studenter tidigt och berättar om hur det är att arbeta som sjukhusfysiker, men det behövs formaliseras och struktureras mer i utbildningen.
Högskoleverkets kvalitetsutvärdering gäller utbildningar som leder till sjukhusfysikerexamen samt examen inom medicinsk strålningsfysik eller strålningsvetenskap vid Göteborgs universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet och Umeå universitet. Utbildningarna vid Göteborgs universitet fick betyget ”mycket hög kvalitet” och övriga lärosäten bedömdes ha ”hög kvalitet”.

Läs mer om utvärderingen på Högskoleverkets hemsida: http://kvalitet.hsv.se/resultatsok?utvarderingar=Sjukhusfysik
 

AV:
0766-183037

Till sidans topp