Till startsida
Webbkarta

Ökad dödlighet bland äldre som drabbas av vinterkräksjuka

Nyhet: 2012-11-22

Det finns en ökad dödlighet bland äldre som drabbas av vinterkräksjukan. Det visar en ny studie från Sahlgrenska akademin som är utgångspunkt för ett symposium vid Medicinska Riksstämman i Stockholm.

Utbrotten av norovirusenterit, som är vinterkräksjukans medicinska namn, har ökat dramatiskt liksom kostnaderna för sjukvården och samhället. Nu drabbar vinterkräksjukan snart Sverige – och uppskattningsvis 250 miljoner andra människor världen över.

Ökar risken att dö för äldre

En studie från Göteborg visar att vinterkräksjukan också leder till ökad dödlighet bland äldre som drabbas. I en studie i samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset undersöktes 598 personer med ”vinterkräksjuka” (norovirus GII) och 1 196 matchade kontroller. Hos personer över 80 år som insjuknat med i hemmet var dödligheten en månad efter insjuknandet hela 19 procent, att jämföra med 9 procent hos matchade kontroller utan symtom. Liknande resultat har i år rapporterats även från Holland och USA.

Mest effektiva åtgärderna

Göteborgsstudien diskuteras vid Medicinska Riksstämman i Stockholm. Vid symposiet sammanfattas även de senaste forskningsrönen om varför norovirus sprids så lätt, och vilka åtgärder som visat sig mest effektiva för att minska risken för spridning på sjukhus.

–Vinterkräksjuka har ökat dramatiskt sedan början av 2000-talet. Dessa utbrott skapar mycket lidande för patienter i form av ökad dödlighet, förlängda vårdtider och fördröjd behandling. Dessutom uppstår stora praktiska problem med sjukfrånvaro och ekonomiska kostnader, säger Göteborgsforskaren Lars-Magnus Andersson, moderator för symposiet.

Vinterkräksjukan i framtiden

Vid symposiet ger en bred panel av forskare en helhetsbild av vinterkräksjuka, från när utbrotten började, till hur det ser ut idag och vad har vi att vänta oss i framtiden.

Under dagen diskuteras också frågan om vi kan bli immuna mot norovirus, och hur immunitet i så fall påverkar spridningen. Paneldeltagarna har stor erfarenhet inom smittskydd, epidemiologi, vårdhygien, mikrobiologi, glykobiologi och infektionssjukdomar.

Plats: Medicinska Riksstämman, Stockholmsmässan Älvsjö
Lokal: Sal A4 ”Varför (och hur?) skall vi lära oss leva med ”vinterkräksjukan”?”
Tid: 28 november kl 14.30-16.00

Läs mer om riksstämman här

Kontakt:
Lars-Magnus Andersson, Överläkare, Medicine doktor, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
0313435841
0703407450
 

AV:
031-786 38 69

Till sidans topp