Till startsida
Webbkarta

Göteborgsforskare får årets Athenapris

Nyhet: 2012-11-21

Athenapriset, sjukvårdens största pris till klinisk forskning, har tilldelats professor Ann Hellström vid Sahlgrenska akademin. Ann Hellström har utvecklat en metod som kan rädda synen hos för tidigt födda barn.

Ann Hellström och hennes medarbetare har identifierat tillväxtfaktorn IGF-I som en viktig länk mellan för tidig födelse och kärlsjukdom i ögat. De har visat att de barn som har låga nivåer av tillväxtfaktorn IGF-I i blodet, efter födelsen, är de som utvecklar den allvarliga formen av kärlsjuka i ögat som kan leda till blindhet, så kallad prematuritets retinopati (ROP).

Mildrar påfrestningen för barnen

Metoderna för att diagnostisera synhotande ROP är mycket resurskrävande och påfrestande för barnet. Göteborgsforskarna har utvecklat ett webbaserat screeningverktyg som är enkelt att använda, lättillgängligt och möjliggör för både ögonläkare och neonatologer att direkt se vilka barn som har risk för att utveckla synhotande ROP.

Gedigen och nyskapande forskning

Nu tilldelas Ann Hellström årets Athenapris för att med ett ”oförtröttligt, gediget och nyskapande forskningsarbete” lyckats förhindra ett livslångt handikapp hos en skör patientgrupp.

Bakom priset, som består av ett forskningsstipendium på 150 000 kronor, står VINNOVA, Sveriges Kommuner och Landsting, LIF, Sweden Bio, Swedish Medtech och tidningen Dagens Medicin.

–Det känns oerhört roligt, speciellt som det är ett erkännande av hela forskargruppens långsiktiga arbete. Pengarna kommer användas till vidareutbildning av forskargruppen, säger Ann Hellström.

Priset delas ut på Svenska Läkaresällskapets Riksstämma torsdagen den 29 november, med före detta statsminister Ingvar Carlsson som prisutdelare.

Kontakt
Ann Hellström, professor i pediatrisk oftalmologi, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
0768-979196
ann.hellstrom@medfak.gu.se

FAKTA ATHENAPRISET:
Bakom Athenapriset Prisets syfte är att uppmärksamma och belöna betydande prestationer inom klinisk forskning i Sverige. Juryns bedömningskriterier är medicinsk nytta, innovationshöjd, angelägenhetsgrad, vetenskaplig kvalitet, samhällsnytta och samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv.

Juryns motivering till årets pristagare:
”Ett oförtröttligt, gediget och nyskapande forskningsarbete som möjliggör för sjukvården att upptäcka och behandla blindhet hos för tidigt födda barn. En förebild för translationell forskning där akademi, sjukvård och näringsliv samverkat med utgångspunkt från patienternas behov. Resultatet är en enkel, skonsam och lättillgänglig metod för diagnostik och förbättrad behandling av retinopati, som förhindrar ett livslångt och svårt handikapp hos en skör patientgrupp.”
 

AV:
031-786 38 69

Till sidans topp