Till startsida
Webbkarta

Forskare ger råd för hälsosam vikt hos barn

Nyhet: 2012-12-06

Omkring 300 000 svenska barn är överviktiga eller har fetma. Nu ger forskare vid Göteborgs universitet ut en gratis handbok med konkreta råd för hur övervikt kan förebyggas – från åtgärder i skolan till faran med lördagsgodis och mat framför teven.

Många barn lever idag i en omgivning där det är lätt att överkonsumera energirika och näringsfattiga livsmedel, och samtidigt vara mycket stillasittande. I takt med att barnens ”skärmtid” ökat har barnfetman fyrdubblats på bara några decennier.

Beslutsfattare har stort ansvar

För att förebygga barnfetma räcker det inte att erbjuda information och utbildning om goda matvanor och fysisk aktivitet. Enligt forskare vid Sahlgrenska akademin och andra institutioner vid Göteborgs universitet, som studerat barnfetma i flera stora forskningsprojekt, är det viktigaste att beslutsfattare i samhället skapar förutsättningar för en hälsofrämjande miljö. Allt ansvar kan inte läggas på föräldrarna hävdar de.

Konkreta tips och råd

I en ny bok ger några av landets främsta fetmaexperter konkreta tips till politiker om hur barnfetma kan förebyggas och åtgärdas.

I boken ”Forskning för en friskare generation – levnadsförhållanden, vanor och prevention av övervikt” konstaterar Göteborgsforskarna att 300 000 svenska barn idag beräknas ha övervikt, att tre procent av svenska lågstadiebarn har fetma – men också att barn med normalvikt i hög grad behåller sin hälsosamma vikt längre fram i livet.

– Det senare understryker hur viktig familjen är för barnets viktutveckling. Det finns idag mycket forskning om hur fetma kan förebyggas som inte kommer till konkret användning, förhoppningsvis kan vår bok bli en konkret hjälp för politiker, föräldrar och skola, säger Maria Magnusson, en av forskarna bakom boken.

Fokus på riskgrupper

Forskarnas råd handlar bland annat om att skolan tidigt bör inrikta sig på grupper där risken för fetma är högre, exempelvis områden med låg utbildningsnivå och glesare bebyggelse, eller på barn vars föräldrar har övervikt eller fetma.

34 reklambudskap - vart femte om mat

I boken redovisas också nya rön om helggodisets risker – europeiska barn äter godis motsvarande 30 sockerbitar per helgdag – och studier som visar att barnfetma har en direkt koppling till måltider framför teven och att barn som ser mycket på teve också äter mer onyttig mat.

–Vi kan också visa att barnen via teven nås av i genomsnitt 34 reklambudskap per timme. En femtedel av reklamen handlar om mat, och vanligast är snabbmat, alkohol, sötade drycker och godis, säger Christina Berg, en annan av författarna.

Den nya boken ges ut av Västra Götalandsregionen i samverkan med Göteborgs universitet och kommer att spridas till politiker och tjänstemän i Västra Götalandsregionen samt riksdagen. Medverkande författare är Maria Magnusson och Christina Berg (redaktörer), Gabriele Eiben, Barbro Johansson, Lauren Lissner, Staffan Mårild, Eva Ossianson, Hillevi Prell och Agneta Sjöberg.

Boken kan laddas ned gratis på nätet: http://hdl.handle.net/2077/30602

Kontakt:
Maria Magnusson, forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
031-786 61 18
0733 763 157
maria.magnusson@allmed.gu.se

Christina Berg, forskare vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet
0709-587299


 

AV:
031-786 38 69

Till sidans topp