Till startsida
Webbkarta

Ett steg närmare östrogenbehandling utan biverkningar

Nyhet: 2013-01-17

Forskare vid Sahlgrenska akademin har närmat sig ett sätt att ta till vara på östrogenets gynnsamma effekter på skelettet, utan att riskera allvarliga biverkningar. Rönen kan på sikt leda till nya behandlingar mot benskörhet och för tillväxt hos unga.

Östrogen är viktigt för att stärka benmassan i kroppen och för att vår tillväxt ska vara normal. Det är idag möjligt att behandla med östrogen för att påverka den slutliga längden hos en person, antingen genom att östrogen tillförs vilket minskar tillväxten eller hämmas för att öka densamma. Östrogenbehandling skyddar också mot benskörhet.

Skräddarsydda läkemedel

Tyvärr kan östrogenbehandling ge allvarliga biverkningar som blodproppar och bröstcancer. En avhandling vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, presenterar nu nya rön som på sikt kan leda till nya läkemedel, som är skräddarsydda för skelettet och tillväxten men som ger minimala biverkningar.

Anna Börjesson har i sin avhandling identifierat en specifik del av en receptor som fungerar som ”mottagarmolekyl” för östrogen, och kan visa att denna del har en avgörande roll för östrogenets biverkan i andra organ. Anna Börjesson och hennes kollegor har också upptäckt att östrogen påverkar benmassan via en särskild receptor i hjärnan.

–Fynden är viktiga för hur vi i framtiden skall kunna utveckla östrogenliknande preparat, som skyddar mot benskörhet utan att ge allvarliga biverkningar, säger Anna Börjesson.

Framtida tillväxtbehandling för unga

Avhandlingen visar också att östrogenreceptorer i de broskceller som reglerar kroppens tillväxt på längden är viktiga– en upptäckt som öppnar nya möjligheter att behandla till exempel kortväxthet hos ungdomar.

Avhandlingen The role of estrogen receptor α in the regulation of bone and growth plate cartilage försvaras vid en disputation den 18 januari.

Länk till avhandling

Kontakt:
Anna Börjesson, doktorand vid institutionen för medicin/Centre for Bone and Arthritis Research vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
031-3423183
0702-576918
Anna.Borjesson@gu.se
 

AV:
031-786 38 69

Till sidans topp