Till startsida
Webbkarta

Träning bäst bot mot tennisarmbåge

Nyhet: 2010-12-13

Träning och ergonomisk rådgivning är effektivare än inflammations-dämpande medicin och kortisoninjektioner mot tennisarmbåge. Det ger även mindre biverkningar. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Avhandlingen beskriver bland annat sjukvårdspersonalens val av behandling, deras upplevelser vid behandling av patienter med tennisarmbåge och resultatet av ett träningsprogram för tennisarmbåge. Sjukvårdspersonal i Halland, exempelvis distriktsläkare, ortopedläkare och sjukgymnaster, fick svara på frågor i en enkät.
- Det framkom att läkemedelsbehandlingen i många fall har biverkningar. Flest rapporterade är just från de vanligaste behandlingarna som oftast är förstahandsval hos distriktsläkarna mot tennisarmbåge, det vill säga kortisoninjektioner och inflammationsdämpande medicin, säger Pia Nilsson, sjukgymnast och forskare vid Sahlgrenska akademin.

Hon har även studerat resultatet av ett nytt strukturerat träningskoncept för tennisarmbåge. 78 patienter ingick i första pilotstudien som pågick under fyra månader och 297 patienter deltog i den andra uppföljningsstudien som gjordes efter två år . De behandlades med hemträningsprogram för att öka styrkan i armbågsmuskulaturen. Patienterna behöver träna upp sin styrka, eftersom denna muskulatur fäster i handen vilket gör att när muskeln blir försvagad blir även handgreppet svagare.

Det kan innebära svårigheter för patienten att utföra sitt arbete med sjukskrivning som följd. Pia Nilsson förklarar att med ergonomisk rådgivning kan patienten anpassa eventuella svårigheter i sitt arbete och med hjälp av handledsstödet fortsätta arbeta.
-Nattetid kan smärtor förekomma då många sover med böjd armbåge och har svårt att räta ut denna på morgonen. Med ett enkelt nattbandage kan man förhindra denna armbågsböjning och underlätta muskelläkningen, säger Pia Nilsson och fortsätter:
- Ett behandlingskoncept utfört av sjukgymnast och arbetsterapeut tillsammans minskar patientens smärta, ökar funktionen i armbåge och hand och minskar sjukskrivningens längd. Det botar bättre än kortisonsprutor vid tennisarmbåge. Denna metod kan vara besparande för både patient, arbetsgivare och samhället i övrigt.

FAKTA TENNISARMBÅGE
Lateral epicondylalgia, det som i folkmun kallas tennisarmbåge, är en vanlig muskulär sjukdom. Det är en överbelastning i muskelfästet på armbågens utsida och ger smärta och ömhet. Det finns idag ett flertal behandlingssätt, såsom inflammationsdämpande medicin, kortisoninjektion i muskelfästet och akupunktur.

För mer information kontakta:
Pia Nilsson, Leg sjukgymnast och forskare på avdelningen på folkhälsa och samhällsmedicin vid Sahlgrenska akademin, telefon 0340-40140, mobil 0708-24 73 70 e-post: pia.nilsson@lthalland.se

Handledare:
Jörgen Månsson, docent vid Sahlgrenska akademin, telefon:070 - 577 67 11, e-post:jorgen.mansson@carema.se
Bertil Marklund, professor vid Sahlgrenska akademin, telefon:070 - 665 25 76, e-post: bertil.marklund@lthalland.se
Margareta Möller, adj. professor, Vårdvetenskapligt forskningscentrum, Örebro, telefon: 019 253546, e-post: margareta.moller@orebroll.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa.

Avhandlingens titel: Lateral epicondylalgia - A new structured treatment program with an inter-disciplinary approach.

Avhandlingen är försvarad.

Här kan du läsa hela avhandlingen: hdl.handle.net/2077/22942 http://hdl.handle.net/2077/22942

AV:
031-786 38 69, 0760-24 82 70

Till sidans topp