Till startsida
Webbkarta

Helena Morténius - Implementation of research and development in primary care by means of strategic communication

Disputation

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för allmänmedicin

Opponent: Bodil Wilde Larsson, fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, avdelningen för omvårdnad, Karlstad universitet, Karlstad

Betygsnämnd: Lars-Olof Persson, Lotta Dellwe och Hans Thulesius

Datum: 2012-10-26

Tid: 13:00 - 16:00

Kategorier: Medicin

Plats: Hälsovetarbacken, Arvid Wallgrens Backe
Hus 2, sal 2119

Kontaktperson: Eva Deutch

Telefon: 031-786 6835

Till sidans topp