Till startsida
Webbkarta

Nyheter

 • Allt fler äldre tillfredsställda med sexlivet

  [2015-03-04] Kvaliteten på äldre personers sexliv har förbättrats mycket sedan 1970-talet. I en avhandling vid Sahlgrenska akademin rapporterar sex av tio kvinnor och sju av tio män över 70 år en hög tillfredsställelse med sexualiteten.

 • Trafikföroreningar + särskild genvariant tycks öka risk för hjärtsjukdom

  [2015-02-26] Individer som har en särskild genvariant och som exponeras för trafikrelaterade föroreningar tycks ha en ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Det framgår av en avhandling vid Sahlgrenska akademin.

 • Personcentrerad vård kortar vårdtiden för hjärtsviktpatienter

  [2015-02-25] En personcentrerad vård tar nytta av patientens egna resurser och involverar både individen och anhöriga i vårdplaneringen. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra har metoden lyckats kortat vårdtiden för hjärtsviktpatienter från nio till sju dagar.

 • Mer än var fjärde följer inte läkemedelsordinationen vid schizofreni

  [2015-02-10] Enligt WHO är samhällets kostnader för schizofreni högre än för trafikolyckor. En avgörande faktor för resultatet av vårdinsatserna är att patienten följer läkemedelsbehandlingen. En avhandling vid Sahlgrenska akademin visar att 27 procent av de undersökta schizofrenipatienterna inte tog sina psykosläkemedel som ordinerat.

 • Den mest effektiva operationsmetoden vid extrem fetma bör oftast undvikas

  [2015-02-06] Gastric bypass är att föredra som behandling för extrem fetma, framför den operationsmetod som kallas duodenal switch, trots att gastric bypass inte är lika effektivt. Det visar en ny studie från Sahlgrenska akademin, som baseras på uppföljning fem år efter ingreppen.

Fler nyheter

Till sidans topp